NZA: 'Zorgaanbieders krijgen alleen voor passende inhaalzorg uitbetaald'

De Nederlandse Zorgautoriteit grijpt de coronacrisis aan om het concept passende zorg handen en voeten te geven. Zorgaanbieders krijgen alleen nog betaald voor passende inhaalzorg. ‘We willen niet dat we na de crisis terugkeren in de oude modus van verdienen aan zorg’, zegt NZa-topvrouw Marian Kaljouw in een interview in Skipr Quaterly. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt de focus op de ‘inhaalzorg’. NZa-bestuursvoorzitter Marian Kaljouw zag het stuwmeer aan uitgestelde zorg groeien. In de zomer van 2020 waren er 800.000 minder verwijzingen van de huisarts naar het ziekenhuis dan in 2019. In 2021 staat de teller zelfs op 1,45 miljoen minder verwijzingen.

Voor een deel is die zorgvraag verdampt, omdat klachten zijn verdwenen. Voor een ander deel zijn behandelingen zonder schade uitgesteld. Maar er is ook zorg uitgesteld waarbij wel degelijk gezondheidsschade is ontstaan. Denk aan cardiologische zorg en oncologische zorg. De bevolkingsonderzoeken naar kanker hebben immers stilgelegen. ‘We weten simpelweg niet precies wie die mensen zijn, omdat ze zich nog niet hebben gemeld in de ziekenhuizen. We weten dus nog niet hoeveel er moet worden ingehaald en hoe groot de gezondheidsschade is’, zegt Kaljouw, in een interview in Skipr Quaterly. Lees verder bij Skipr.