VN-rapport: bijna 5200 burgerslachtoffers in Afghanistan in eerste helft 2021

Met de aanvang van het terugtrekken van de internationale troepen uit Afghanistan is het aantal burgerslachtoffers weer fors toegenomen.

Ongeveer 5.200 burgers raakten gewond of gedood in de eerste zes maanden van het jaar. Dat is 47 procent meer dan in de eerste helft van 2020. In het rapport van de VN-missie in Afghanistan staat dat de stijging vooral te wijten is aan de maanden mei en juni. In deze twee maanden zijn bijna net zoveel burgers gewond of gedood als in de vier maanden daarvoor.

De NAVO begon op 1 mei officieel met het terugtrekken van haar troepen. Sindsdien zijn de offensieven van de militante islamitische Taliban toegenomen. De Taliban zegt nu meer dan 160 van de 400 districten van het land te hebben veroverd.