Vaticaan geeft voor het eerst inkijkje in boekhouding vastgoedbeheer

Het Vaticaan heeft zaterdag voor het eerst informatie vrijgegeven over zijn vastgoedbezit en onthulde daarbij dat het meer dan 5.000 eigendommen bezit. Deze informatie was het meest gedetailleerde financiële inkijkje ooit.

De informatie was vervat in twee documenten, een geconsolideerd financieel memorandum voor 2020 voor de Heilige Stoel en de allereerste openbare begroting voor het beheer van het patrimonium van de Heilige Stoel (APSA).

APSA, een soort algemeen boekhoudkantoor van het Vaticaan, beheert onroerend goed en investeringen, betaalt salarissen en fungeert als inkoopbureau en personeelsafdeling.

Tussen de twee documenten - elk met een ongekend aantal cirkeldiagrammen, grafieken en kaarten - en twee toelichtingen, heeft het Vaticaan meer dan 50 pagina's financiele gegevens gepubliceerd.

Het APSA-budget van 30 pagina's toonde aan dat het Vaticaan 4.051 eigendommen bezit in Italië en ongeveer 1.120 in het buitenland, hierbij zijn ambassades over de hele wereld niet meegerekend.

Slechts ongeveer 14 procent van de Italiaanse eigendommen werd verhuurd tegen marktconforme tarieven, terwijl de andere tegen lage tarieven werden verhuurd, veelal aan kerkpersoneel. Ongeveer 40 procent waren institutionele gebouwen zoals scholen, kloosters en ziekenhuizen.

Uit de documentatie bleek dat APSA eigendommen bezit als investeringen in chique wijken van Londen, Genève, Lausanne en Parijs.

'Keerpunt'
Eén gebouw, in de chique wijk South Kensington in Londen, leidde tot enorme verliezen nadat het in 2014 door het Vaticaanse Staatssecretariaat als investering werd gekocht.

Dinsdag begint in het Vaticaan het proces tegen 10 mensen in verband met deze aankoop, waaronder een prominente kardinaal. Ze worden beschuldigd van financiële misdrijven, waaronder verduistering, witwassen van geld, fraude, afpersing en ambtsmisbruik.

Pater Juan Antonio Guerrero, hoofd van het Vaticaanse Secretariaat voor Economie (SPE), vertelde op de officiële website van Vatican News dat het gebouw binnenkort verkocht zou worden.

Hij zei dat het proces een "keerpunt" zou zijn in de geloofwaardigheid van het Vaticaan met betrekking tot economische aangelegenheden en dat een soortgelijke gebeurtenis niet meer kan voorkomen vanwege de inmiddels genomen maatregelen.

Vorig jaar heeft paus Franciscus het staatssecretariaat de controle over zijn fondsen ontnomen, en deze overgedragen aan APSA onder toezicht van de SPE.

Een afzonderlijk geconsolideerd financieel memorandum voor de Heilige Stoel dat zaterdag werd uitgegeven, toonde een tekort van 64,8 miljoen euro in 2020, tegen een tekort van 79,2 miljoen euro in 2019.

Het budget van de Heilige Stoel omvat de centrale administratie van de Rooms- Katholieke Kerk, bekend als de Curie, die toezicht houdt op het bestuur van de wereldwijde kerk met 1,3 miljard leden, haar wereldwijde diplomatieke vertegenwoordigingen en media-activiteiten.

Vaticaanstad, inclusief de Vaticaanse Musea en de Vaticaanse bank, heeft een apart budget.

Om het tekort van 2020 te dichten, werd ongeveer € 50 miljoen onttrokken aan Peter's Pence, een fonds van donaties om de paus te helpen het wereldwijde werk van de kerk uit te voeren.

De Covid-19-pandemie heeft de inkomsten van het Vaticaan in 2020 hard geraakt.

De Sint-Pietersbasiliek en de Vaticaanse Musea, die normaliter een grote bron van inkomsten zijn met in 2019 ongeveer zes miljoen betalende bezoekers, waren een groot deel van 2020 gesloten of slechts gedeeltelijk open.