Corruptiewaakhond: kabinet doet te weinig om corruptie aan top te voorkomen

Nederland laat na om zich beter te beschermen tegen corruptie in de hoogste kringen. Met geen van de aanbevelingen van het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa (GRECO) is de afgelopen jaren helaas iets gedaan, zegt het anticorruptieorgaan. Het kabinet moet binnen anderhalf jaar alsnog beterschap tonen. Lees meer bij de Stentor.

GRECO stelde in 2019 vast dat de Nederlandse ministers, staatssecretarissen en hun politiek adviseurs kwetsbaar zijn voor beïnvloeding door lobbyisten en voor corruptie. 

Daarom is een algemene gedragscode om de kans op belangenverstrengeling en corruptie te verkleinen zeer gewenst, stelde GRECO al twee jaar geleden. Het kabinet kan niet volstaan met het aanvullen en aanscherpen van het 'Blauwe Boek', de handleiding die ministers en staatssecretarissen bij hun aantreden ontvangen. En iemand moet op die nieuwe gedragscode toezien en zo nodig sancties gaan uitdelen. Dat lijkt de corruptiewaakhond een mooie taak voor de premier.

De Raad van Europa maakt geen onderdeel uit van de Europese Unie, maar is na de Tweede Wereldoorlog opgericht door Europese landen om de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten te bevorderen. De organisatie heeft groot moreel gezag, maar kan geen sancties of maatregelen opleggen. In GRECO werken 48 Europese landen en de Verenigde Staten samen.