Vlagceremonie markeert einde Nederlandse militaire bijdrage Afghanistan

Volgende week komen de laatste Nederlandse militairen die ingezet zijn tijdens de NAVO-missie Resolute Support terug uit Mazar-e-Sharif. Daarmee komt een einde aan bijna 20 jaar militaire presentie in Afghanistan. Om dit moment te markeren overhandigt Defensie donderdag 24 juni twee Nederlandse ‘missievlaggen’ aan het Nederlands Militair Museum (NMM).

Het gaat om twee Nederlandse vlaggen die de militairen naast de Afghaanse vlag in het missiegebied voerden; van 2006 tot 2010 tijdens de ISAF-missie op Kamp Holland in Tarin Kowt, Uruzgan, en de vlag die van 2015 tot voor kort wapperde tijdens de Resolute Support missie op kamp Marmal in Mazar-e-Sharif. Defensie overhandigt donderdag beide vlaggen aan het Nationaal Militair Museum, zodat het grote publiek deze vlaggen binnenkort ook kan zien.

Tijdens de vlagoverhandigingsceremonie houden Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag, Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en de Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim toespraken waarin zij terugblikken op de afgelopen 20 jaar. Dit gebeurt in het bijzijn van de Afghaanse ambassadeur. Ook zijn detachementen van de Koninklijke Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee aanwezig.

Achtergrond
11 september 2001 werd de wereld opgeschrikt door de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten, waaronder op het World Trade Center in New York. Een dag later verklaart de NAVO artikel 5 van het handvest van de organisatie van kracht: een aanval op één van de leden, is een aanval op allen. De NAVO wilde voorkomen dat Afghanistan opnieuw een vrijhaven zou worden voor internationaal terrorisme. Dit leidde vanaf 2002 tot een lange Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan.

In die 20 jaar maakten Nederlandse militairen deel uit van meerdere provinciale reconstructieteams, had Nederland onder meer de leiding over de ISAF-missie in de zuidelijke provincie Uruzgan en opereerden Special Operations Forces in het zuiden. Apaches en F-16’s leverden luchtsteun en militairen en politie trainden het Afghaanse leger en de politie om zelfstandig veiligheid te brengen. Het is slechts een greep uit de hoeveelheid taken die Nederland met inzet van eigen middelen op zich heeft genomen.

Deze militaire bijdragen waren onderdeel van een bredere geïntegreerde Nederlandse inzet op diplomatiek vlak en ontwikkelingssamenwerking, gericht op een stabiel Afghanistan. In twintig jaar zijn belangrijke resultaten geboekt. Zo steeg het aantal schoolgaande kinderen van 1 naar ruim 9 miljoen, nam de gemiddelde Afghaanse levensverwachting toe van 44 naar 60 jaar en groeide de Afghaanse economie. Er werd een professioneel leger en politiemacht opgebouwd. In Afghanistan zetelt een democratisch verkozen regering, er is sprake van mediavrijheid en er bestaat een actief maatschappelijk middenveld. Tegelijkertijd is de huidige (verslechterende) veiligheidssituatie broos en onvoorspelbaar.

De ceremonie vindt buiten plaats op het terrein van het NMM. Door COVID is het aantal genodigden dat de ceremonie fysiek kan bijwonen beperkt en is daarom ook voor iedereen online te volgen op het YouTube-kanaal van Defensie.