Voor het eerst sinds 20 jaar wereldwijde toename van kinderarbeid

Voor het eerst in twee decennia is de kinderarbeid wereldwijd weer toegenomen. Dat blijkt uit een rapport van de hulporganisatie van de Verenigde Naties, Unicef, en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

De gegevens voor het rapport, dat eens in de vier jaar verschijnt, zijn verzameld vóór de Coronacrisis. Begin 2020 waren wereldwijd ongeveer 160 miljoen minderjarigen het slachtoffer van kinderarbeid - 8,4 miljoen kinderen meer dan vier jaar eerder. De situatie is daarna waarschijnlijk nog meer verslechterd als gevolg van de corona-pandemie, volgens de organisaties. Iets meer dan de helft van deze kinderen zijn tussen de vijf en elf jaar oud. De meeste kinderarbeid komt voor in de agrarische sector met 70 procent, 20 procent in de dienstensector en 10 procent in de industrie.

"We verliezen terrein in de strijd tegen kinderarbeid", zegt UNICEF-chef Henrietta Fore. Mochten de laatste voorspellingen van de toename van de armoede als gevolg van de coronapandemie uitkomen, dan zullen volgens UNICEF eind 2022 nog eens negen miljoen kinderen gedwongen worden tot kinderarbeid. Statistische modellering toont aan dat dit aantal aanzienlijk hoger zou kunnen zijn. "Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen en andere factoren zou het aantal kinderen in kinderarbeid tegen het einde van volgend jaar met (extra) 46 miljoen kunnen stijgen", zegt UNICEF-statistiekspecialist Claudia Cappa.

De ILO waarschuwt dat kinderen die gedwongen worden te werken een hoog fysiek en mentaal risico lopen. De getroffen kinderen worden beperkt in hun rechten en in hun toekomstige kansen. Daarnaast dreigt er een vicieuze cirkel van armoede en kinderarbeid die generaties lang zal voortduren.

Ongeveer een derde kan niet naar school
Van de kinderen die werken, gaat volgens het rapport 28 procent van de vijf- tot elfjarigen niet naar school en van de twaalf- tot veertienjarigen 35 procent. Volgens het rapport komt kinderarbeid vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Als huishoudelijke taken worden meegeteld, is het verschil kleiner.

UNICEF en de IAO brengen in het bijzonder de situatie van kinderen in sub-Sahara Afrika onder de aandacht. Daar was met een groei van 16,6 miljoen kindarbeiders de grootste stijging. De redenen zijn terugkerende crises, extreme armoede en ontoereikende maatregelen op het gebied van sociale bescherming. Bijna een kwart van de kinderen van 5 tot 17 jaar in de regio wordt geclassificeerd als kinderarbeid, vergeleken met 2,3 procent in Europa en Noord-Amerika. 

Tussen 2000 en 2016 was het aantal slachtoffers van kinderarbeid wereldwijd juist met 94 miljoen afgenomen.