Ook bondsbestuur wijst bezwaar Polling af; Van Dijke definitief naar Spelen

Het bezwaar van Kim Polling (30) tegen de keuze van de selectiecommissie van Judo Bond Nederland (JBN) om Sanne van Dijke aan te wijzen voor de Olympische Spelen, is ongegrond verklaard. "Dat betekent dat ik definitief niet zal deelnemen aan de Spelen in Tokio. Ik ben daarover enorm teleurgesteld"

Vrijdag liet het bondsbestuur van JBN weten dat zij geen gronden zien om de voordracht te herzien. Bij de bezwaarcommissie ving Polling ook al bot, omdat ze alleen maar 'een juridische reactie' kreeg in plaats van een inhoudelijke stapte ze naar het bondsbestuur. Polling had vragen en deze zijn niet beantwoord. 

In een reactie laat Polling vrijdagavond aan het AD weten naast teleurgesteld ook verbijsterd te zijn. "Over de tenenkrommende reactie die ik vandaag heb ontvangen en het verloop van de bezwaarprocedure. In de drie instanties zijn de olympische coaches, wiens input doorslaggevend is geweest bij de beslissing, niet bevraagd. In geen enkele van die drie stappen is de zaak dus inhoudelijk opnieuw bekeken”, stelt zij.

Per gewichtsklasse mag er per land één judoka naar Tokio. Polling en Van Dijke behoren beiden tot de mondiale top. Kiezen tussen beide judoka’s werd door Tjaart Kloosterboer, voorzitter van de selectiecommissie en directeur topsport bij JBN als ‘uiterst moeilijk’ ervaren. "Zeg maar gerust ondoenlijk.” Uiteindelijk zag de commissie een lichte voorsprong voor Van Dijke, een voorsprong die Polling de afgelopen weken betwijfelde.

Polling, nu: "Ik ben toch blij dat ik de tijd en energie in dit bezwaar heb gestoken. Net als op de mat, heb ik er alles aan gedaan, en kan ik mezelf recht aankijken in de spiegel. Ik hoop dat dat voor alle betrokkenen geldt. De komende tijd zal ik gebruiken om dit te verwerken en de batterij op te laden om daarna weer snel medailles te winnen.” Polling heeft besloten om het WK van komende week te laten schieten omdat ze de focus mist.