Rookvrije generatie al mogelijk in 2035

“De rookvrije generatie is veel eerder haalbaar indien er ruimte wordt ingebouwd voor rookvrije alternatieven”, dat is een conclusie van het onafhankelijke economisch adviesbureau Frontier Economics. Tegelijkertijd rekenen de onderzoekers voor dat als de overheid die ruimte niet biedt de doelstelling om in 2040 tot een rookvrije generatie te komen niet zal worden gehaald.

Nederland heeft bij ongewijzigd beleid in 2040 nog altijd 7,8 procent rokers. Dat is bijna 3 procent meer dan de doelstelling van de overheid, ofwel 430.000 rokers te veel. Door alleen in te zetten op de huidige pijlers preventie en ontmoediging, is het doel (5% rokers) van het Nationaal Preventieakkoord (2018), niet haalbaar. Meer hierover bij Skipr.