Derek Chauvin eist nieuw proces, twee weken na zijn veroordeling moord George Floyd

Voormalig politieagent Derek Chauvin heeft om een nieuw proces gevraagd, twee weken nadat hij schuldig is bevonden aan de moord op George Floyd.

In een reeks moties die zijn ingediend bij de rechter Peter Cahill, zei Chauvins advocaat, Eric Nelson, dat zijn cliënt geen eerlijk proces heeft gekregen, om eraan toe te voegen dat er sprake was van wangedrag van de aanklager en de jury, onjuiste rechtsinterpretaties tijdens het proces en dat het vonnis in strijd was met de wet.

De heer Nelson zei dat de rechter de discretie van de rechtbank heeft geschonden en hierdoor het recht van Chauvin op een eerlijk proces heeft ontnomen toen hij een verzoek om het proces naar een andere provincie te verplaatsen, vanwege alle publiciteit voorafgaand aan de rechtzaak, heeft geweigerd.

De beslissing om de jury niet te onderzoeken werd bekritiseerd door Nelson, evenals de beslissing om een man die bij de heer Floyd was op het moment van zijn arrestatie niet te laten getuigen.

De heer Nelson zei ook dat het oordeel van de jury "ongeldig" moest worden verklaard omdat de juryleden "wangedrag hebben begaan, zich bedreigd of geïntimideerd voelden, zich onder druk voelden gezet tijdens de procedure en/of zich niet hielden aan instructies tijdens de beraadslagingen".

Er was geen melding gemaakt van het feit dat een jurylid deel uitmaakte van een demonstratie in Washington DC in augustus ter ere van Martin Luther King Jr, waar hij een Black Lives Matter-t-shirt droeg. Het jurylid zelf- Brandon Mitchell - heeft volgehouden dat de demonstratie geen protest was inzake de dood van de heer Floyd.