"Dreiging van landen als Rusland en China steeds geraffineerder"

"De dreiging van onder meer Rusland en China wordt steeds geraffineerder op het gebied van cyber en spionage. Ook in 2020 zijn de dreigingen verder toegenomen.’’ Dat concludeert directeur generaal-majoor Jan Swillens van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Hij reageert hiermee op het jaarverslag over 2020, dat zijn organisatie vandaag heeft uitgebracht.

Naast de krijgsmacht en de defensie-industrie zijn in Nederland steeds vaker ook niet-militaire organisaties en bedrijven doelwit. Dit leidt tot risico’s voor het functioneren van de Nederlandse economie en de nationale veiligheid.

Steeds meer bedrijven die hoogwaardige technologie of unieke kennis ontwikkelen, liggen onder vuur. De MIVD stelt vast dat tegenstanders deze kennis en technologie ook vergaren om te gebruiken voor het ontwikkelen van wapens.

"Het verhogen van de weerbaarheid van Defensie en van deze marktpartijen vraagt steeds meer aandacht en capaciteit", benadrukt Swillens. "Vooral ook omdat Defensie steeds afhankelijker wordt van civiele bedrijven, ook op het gebied van IT."

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bewaakt de operationele slagkracht van de krijgsmacht en daarmee ook haar toptechnologie en die van honderden bedrijven die aan Defensie leveren, zodat deze kennis niet in de verkeerde handen valt. De betrokken bedrijven moeten zich daarom houden aan de regeling Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten (ABDO). De MIVD controleert op de naleving van de beveiligingseisen en adviseert deze ABDO-bedrijven en Defensie over veiligheidsbevorderende maatregelen.

Maar er is meer nodig om Nederland te beschermen, vindt Swillens. "Het antwoord op de dreigingen voor Nederland moet een gezamenlijk antwoord zijn: van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. De bewustwording in Nederland van de bestaande dreigingen moet groter worden."