LIVE: Slachtpartij of vrede in Venlo?

In Venlo kan zich elk moment een ware slachtpartij afspelen. Op de St. Martinuskerk in de Limburgse stad heeft een slechtvalkpaar hun nest, waar al sinds maart gebroed wordt op een kwartet eieren. Het duo kreeg echter concurrentie en nu is het - misschien - oorlog.

Een stel provocerende duiven heeft amper een halve meter naast de slechtvalken kamp opgeslagen. Er liggen een paar takjes die door moeten gaan voor nest en daar hebben de duiven nu hun thuis gevonden. Of dat een goed idee is valt te betwijfelen, slechtvalken houden het doorgaans immers niet bij een paar blaadjes sla.

Slechtvalken zijn de snelste dieren op aarde, in duikvlucht scheren ze met snelheden van ruim boven de driehonderd kilometer per uur naar beneden. Dat wordt gebruikt om bijvoorbeeld duiven met één klap dood te meppen, ter lering ende lunch. De vraag gaat zijn of de valken dat ook vanuit stilstand durven en kunnen, de duiven hebben duidelijk hun geld en leven ingezet op een volmondig 'Nee'.

Dit alles zou een stuk minder vermakelijk zijn zonder moderne technologie, dus hier is het hele tafereel 24/7 en met geluid te volgen. Wat meer uitleg, inclusief duiding over de kansen in de strijd, is hier te vinden. Spoiler, en tevens de reden om de ogen er niet vanaf te houden: er wordt gesproken over een lopend buffet en dat is geenszins in het voordeel van de duif bedoeld.

Ook op het FOK!forum wordt het een en ander op de voet gevolgd en wel hier. Uiteindelijk is er maar één grote vraag: wordt het een bloederige slachtpartij als de valken het geëtter van de takjesjattende duiven zat zijn en ze hun jongen zo mooi een gezond beetje bloedlust aan kunnen leren, of sluiten de twee koppels uiteindelijk vrede?

En natuurlijk nog een andere prangende vraag, voor elke FOK!ker: Team Valk of Team Duif?