Wetenschappers laten aapmens-embryo bijna drie weken leven

Een groep internationale wetenschappers uit China en de Verenigde Staten is het gelukt om een embryo te laten groeien die gedeeltelijk aap en gedeeltelijk mens is. Stamcellen van een menselijk embryo werden in een embryo van een makaak geïmplanteerd.

Alhoewel dit experiment voer is voor ethici over de gehele wereld, geeft dit resultaat mogelijk een eerste zetje naar een beter begrip van de menselijke ontwikkelingsbiologie en evolutie.

Juan Carlos Izpisua Belmonte, hoofdonderzoeker aan het Salk Institute in Californië: "Omdat we bepaalde soorten experimenten niet bij mensen kunnen uitvoeren, is het essentieel dat we betere modellen hebben om de menselijke biologie en ziekten nauwkeuriger te kunnen bestuderen en te begrijpen."

"Een belangrijk doel van experimentele biologie is de ontwikkeling van modelsystemen die het mogelijk maken om ziekten bij de mens onder 'in vivo omstandigheden' te bestuderen", gaat hij verder.

Een dag na implantatie leefden 132 chimeer-embryo's nog, een aantal dat na negen dagen gezakt was tot 103. Na 19 dagen leefden nog drie embroy's en allemaal toonden zij een verwacht aantal menselijke cellen aan, zo rond de vier procent. Een dag later waren alle embryo's gestorven.

Menselijke organenkweek
Chimeren worden sinds de jaren zeventig met wisselend succes vervaardigd. Het onderzoek wordt meestal gedaan bij knaagdieren, maar meer recentelijk is er gebruik gemaakt van DNA van varkens en schapen.

De noodzakelijke technologie waardoor de apenembryo's zo lang buiten het lichaam konden overleven, werd ontwikkeld door Weizhi Ji en zijn team aan de Kunming University of Science and Technology in Yunnan, China.

Door de monsters te analyseren, konden de onderzoekers bepalen welke communicatiepaden tussen de aap- en menselijke cellen levensvatbaar waren bij het genereren van toekomstige chimeren en welke niet.

Dit zal de mogelijkheid vergroten om toekomstige chimeren te produceren met soorten die genetisch verder van de mens verwijderd zijn dan apen, waardoor de deuren worden geopend naar unieke onderzoekspaden, waaronder het kweken van transplanteerbare organen voor gebruik bij mensen maar gekweekt in dieren.

Het onderzoek is donderdag in het toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift Cell gepubliceerd.