Onderzoek rond Overijsselse Vecht: ‘resistentie tegen medicijnen straks wellicht doodsoorzaak nr. 1’

Het is een groeiend probleem dat zich over dertig jaar wereldwijd kan ontwikkelen tot doodsoorzaak nr. 1: resistentie tegen antibiotica en antischimmelmiddelen. Ons (drink)water speelt daarbij een belangrijke rol. Meer hierover in Tubantia.

Een grensoverschrijdend project deed onderzoek in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht, die in Duitsland Vechte heet. Het water afkomstig uit de Vecht, en de daarin afwaterende rivieren en kanalen komt na zuivering weer als drinkwater uit de kranen in dit grensgebied bij zowel Nederland als in Duitsland. Deze maand loopt dit MEDUWA Vecht(e)-project (MEDicijnen Uit het WAter) af, het project beoogde het Duits-Nederlandse probleem aan te pakken: medicijnen en multiresistente bacteriën die door mens en dier worden uitgescheiden en via het rioolwater in mest, bodem, (drink)water en voedsel via de voedselketen weer terugkeren bij mens en dier. Het project maakt deel uit van het INTERREG Deutschland-Nederland programma en werd gefinancierd door de Europese Unie.

"Het blijkt dat na de oorlog veel medicijnen zijn ontwikkeld die niet goed afbreekbaar zijn. Bovendien is er een toename in het medicijngebruik te zien bij mens en dier”, aldus Alfons Uijtewaal van de Stichting Huize Aarde in Enschede. Die was als partner bij het project betrokken. "Dit betekent dat er steeds meer bacteriën, schimmels en parasieten resistent worden tegen deze middelen, waardoor in de toekomst mensen sterven, omdat bijvoorbeeld antibiotica of antischimmelmiddelen niet meer werken. Het zou over drie decennia zelfs doodsoorzaak nummer 1 kunnen zijn.”

Aan dit vier jaar lopende project werd door verschillende organisaties samen gewerkt. Waaronder de Universiteit Osnabruck, farmaceutische bedrijven en bedrijven op het gebied van watermanagement. Het doel was om een pakket aan oplossingen te ontwikkelen waarbij men zich richt op medicijnen en multiresistente micro-organismen in het water te meten, te voorkomen en te doen verminderen.

Volgens Uijtewaal werkt het met de verontreiniging van het water door medicijnen en resistente micro-organismen net als met het klimaat. "We kunnen er nog iets aan doen, maar dan moeten we geen moment langer wachten en nu handelen”, zegt hij.