EU in gesprek met Erdogan om onderlinge relatie te verbeteren.

In Ankara onderzochten de leiders van de Europese Unie (EU) de mogelijkheden om de betrekkingen met Turkije te verbeteren.

Dit zou kunnen voortkomen uit het versterken van de economische samenwerking, het moderniseren van de douane-unie en een intensievere samenwerking op het gebied van toekomstige technologieën op het gebied van milieu en digitale technologie, zei Commissievoorzitter Von der Leyen na een ontmoeting met de Turkse president Erdogan. Ze beloofde ook financiële hulp om de vluchtelingen in het land te ondersteunen. Maar dan moet Ankara de repatriëring van illegale migranten van de Griekse eilanden hervatten.

Grondrechten "van vitaal belang"
Tegelijkertijd benadrukte Von der Leyen dat de EU ook in de toekomst niet zal aarzelen om negatieve ontwikkelingen in Turkije aan de kaak te stellen. Zowel Von der Leyen als de voorzitter van de Raad Michel hebben duidelijk gemaakt dat het respecteren van de grondrechten en de rechtsstaat van cruciaal belang zijn voor de EU en dat Turkije zich moet houden aan de internationale mensenrechtenregels. Het terugtreden van Turkije uit het Verdrag van Istanbul inzake de bescherming van vrouwen wordt als zeer zorgwekkend beschouwd door de EU.

De Turkse president Erdogan heeft zelf niets meegedeeld over deze bijeenkomst. Zijn hoofdadviseur, Kalin, liet weten dat Erdogan had aangedrongen op een verlenging van de migratieovereenkomst om de regio te beschermen tegen instabiliteit. Een officiële verklaring van het presidentiële kantoor zei alleen dat het doel van Turkije nog steeds is om een volledig lidmaatschap te verkrijgen. Hierover wordt momenteel echter niet onderhandeld.