COVID-19: Pilots testen voor toegang tot evenementen

In april 2021 starten in de cultuur-, sport- en recreatiesector pilots met testbewijzen. Bezoekers van evenementen en attracties laten bij de ingang een bewijs zien van een negatieve coronatest. Zo kunnen coronatests helpen om de samenleving en de economie weer te openen.

Testen voor toegang
In april 2021 zijn er in heel Nederlands evenementen en activiteiten waarbij bezoekers een testbewijs moeten meebrengen. Bezoekers laten zich met een sneltest op corona testen. Is die test negatief? Dan krijgen zij een testbewijs dat zij bij de ingang kunnen laten zien.

Overzicht van evenementen met testbewijs in april 2021
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten. Er zijn 6 soorten activiteiten. Via de links een overzicht van de deelnemende activiteiten:

-Sport en jeugdactiviteiten (breedtesport en topsportwedstrijden, zwembaden en klimhallen);
-Casino’s en speelhallen;
-Dierentuinen, avonturen- en attractieparken en Keukenhof;
-Culturele activiteiten (monumenten, musea, theaters, concerten en poppodia);
-Zakelijke bijeenkomsten;
-Fieldlabs

Aanmelden via de organisatie
U kunt zich aanmelden bij de organisator van het evenement of de activiteit. De organisator weet ook hoe u zich (gratis) kunt laten testen voor het evenement. En hoe u uw testbewijs krijgt.

Doel pilots testen voor toegang
Het doel van de pilots is om sectoren eerder te openen dan zonder testen mogelijk is. De overheid onderzoekt samen met de cultuur-, sport- en recreatiesector:

-of bezoekers vertrouwen hebben dat het veilig genoeg is en dus daadwerkelijk het evenement of de activiteit willen bezoeken;
-wat de ervaring is voor bezoekers om vooraf een test te doen om toegang te krijgen;
-wat de ervaring is voor organisaties om te controleren op een geldig negatief testbewijs aan de poort;
-of de ondersteunende ICT en apps goed werken; en
-of de speciaal hiervoor gebouwde teststraten goed functioneren.

De pilots richten zich niet op het veiliger maken van de sectoren. Daarover hebben de sectoren al afspraken gemaakt in zogenaamde corona-protocollen voor een veilig omgang op de werkvloer.

Alleen kleine pilots mogelijk
Op dit moment is een klein aantal pilots mogelijk. Dat komt door de besmettingscijfers in april 2021. En omdat het nu om onderzoek gaat.

Tijdens pilots gelden alle coronaregels
Tijdens de pilots gelden dezelfde maatregelen, zoals de avondklok. En iedereen houdt zich aan de basisregels, zoals handen wassen, 1,5 meter afstand houden en testen bij klachten.

Na Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 misschien meer evenementen
Lukken de pilots in april 2021? Dan zijn er vanaf 1 mei 2021 meer evenementen met testbewijzen. De overheid werkt aan de ‘Tijdelijke wet testbewijzen covid-19’. Deze wet moet ingaan op 1 mei 2021. De overheid wil met de pilots uitzoeken of deze wet uitvoerbaar is.

Als de pilots lukken kunnen andere evenementen en activiteiten in de cultuur-, sport en recreatiesector misschien ook eerder open. Dat hangt ook af van:

-het aantal besmettingen met corona;
-beschikbare testcapaciteit;
-uitvoerbaarheid in de betreffende sector.
-Relatie pilots met fieldlabs

Naast deze pilots met testen voor toegang organiseert de overheid samen met bedrijven ook zogenaamde fieldlabs. Dat zijn gecontroleerde experimenten om te onderzoeken hoe een evenement veilig en verantwoord meer publiek kan ontvangen.