Verbod op glyfosaat voorlopig afgekeurd

Volgens de Grondkamer Noordwest mag de provincie Noord-Holland het gebruik van gewasbeschermingsmiddel glyfosaat op provinciale pachtgronden niet verbieden.

Het gaat hierbij om pachtcontracten met een duur van langer dan een jaar. Noord-Holland tekent bezwaar aan tegen dit besluit.

De wet bepaalt dat een pachtcontract moet worden goedgekeurd door de Grondkamer. Er zijn 5 regionale grondkamers, waaronder Noordwest. Allen maken onderdeel uit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de Grondkamer Noordwest is het verbod op de omstreden stof glyfosaat in meerjarige contracten een ‘buitensporige contractsbepaling’. Het zou niet redelijk zijn om zonder toepassing van glyfosaat de grond in dezelfde staat te houden, terwijl dit wel een voorwaarde is.

Extra kosten
De Grondkamer oordeelt voorlopig dat het verbod tot veel extra kosten leidt, terwijl er in de pachtprijs niet voldoende rekening is gehouden met het verbod. Het voorlopige oordeel van de regionale grondkamer gaat over pachtcontracten korter dan 6 jaar en waarvoor zij niet toetsen of de hoogte van de pachtprijs redelijk is. In afwachting van het bezwaar dat de provincie aantekent, geldt het verbod op het gebruik van glyfosaat voor deze contracten niet.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Grond): “Wij vinden het verbod goed verdedigbaar. Ons doel is de biodiversiteit in Noord-Holland te beschermen en te versterken. Van extra onverwachte kosten voor pachter is geen sprake. Zij weten voordat ze zich inschrijven op provinciale pachtgronden dat er een verbod geldt op het gebruik van glyfosaat. Verder is de waarde van de gronden gebaseerd op taxaties door een onafhankelijke, gecertificeerde taxateur. De pachtprijs kan ook tot stand komen via een openbare inschrijving.”

Schadelijke gevolgen
Glyfosaat is de werkzame stof in middelen die onkruid bestrijden. Het staat voornamelijk bekend onder de merknaam Roundup. Hoewel het gebruik van deze stof door de Europese Unie (EU) is toegestaan, is er steeds meer twijfel over schadelijke gevolgen van het middel voor mens en dier.

Vorig voorjaar besloot de provincie dat agrarische pachters die grond van de provincie pachten, het middel glyfosaat niet meer op provinciegrond mogen gebruiken. Als er echt geen alternatief is en gewasbescherming is wel noodzakelijk, dan wordt glyfosaat alsnog toegestaan. De beheerder van de provincie beoordeelt dat samen met een externe expert. De provincie kan vervolgens toestemming geven. Het verbod, dat vanaf 1 november 2020 inging voor de nieuwe pachtcontracten, gold al voor percelen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).