Lachgasverkoper Deniz moet boete van miljoen betalen

Het bedrijf van voormalig lachgaskoning Deniz Üresin moet een miljoen euro betalen aan de gemeente Amsterdam. De gemeente mocht die dwangsom opleggen omdat het bedrijf op straat lachgas verkocht zonder vergunning. Dat oordeelt de rechtbank.

Onder de naam Ufogas bood Üresin op straat en online lachgas aan. Hoewel hier normaliter een vergunning voor nodig is, beweerde Üresin dat hij die niet nodig had, omdat hij volgens hem juridisch gezien een bezorger was.

Omdat de gemeente in de zomer van 2019 vond dat er te veel overlast was van lachgasverkopers in de binnenstad, werd Üresin gesommeerd om te stoppen met de verkoop. De gemeente legde in eerste instantie een dwangsom van maximaal 100.000 euro op, maar omdat Üresin gewoon doorging met de verkoop, werd dit bedrag vanwege diverse overtredingen opgehoogd tot in totaal een miljoen euro. Het bedrijf van Üresin spande daarop een zaak aan.

Venten
De vraag die centraal staat was of de praktijken van Üresin vallen onder 'venten', venten is namelijk zonder vergunning verboden. Volgens de definitie uit de Algemene Plaatselijke Verordening is venten ambulante straathandel. Onder handel wordt verstaan het in voorraad houden, uitstallen, te koop aanbieden en verkopen van waren. De verkopers van het bedrijf zijn aangetroffen met gasflessen en maakten de ballonnen ter plekke klaar.

De rechtbank geeft de gemeente daarom gelijk dat er dan sprake is van venten. Omdat het bedrijf van Üresin geen gehoor gaf aan de vordering van de gemeente, zijn de dwangsommen in de ogen van de rechtbank dus terecht opgelegd.

Hoger beroep
Üresin laat in een reactie weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Hij zegt dat hij in een aantal andere zaken door de kantonrechter juist is vrijgesproken. Hij denkt daarom dat hij in hoger beroep ook door de bestuursrechter in het gelijk wordt gesteld.

Overigens heeft Üresin het lachgas inmiddels afgezworen: hij zet zich tegenwoordig juist in om de gevaren van lachgas onder de aandacht te brengen.