Gezondheidsraad: ‘Nog te vroeg’ voor advies over vitamine D tegen COVID-19

Op basis van de huidige stand van de wetenschap is het volgens de Gezondheidsraad ‘niet te beoordelen’ of vitamine D slikken kan bijdragen aan het voorkomen van corona. 'Er is daarover nog te weinig bruikbaar onderzoek beschikbaar’, zo laat het adviesorgaan van de regering weten. Meer hierover in het AD.

Er is volgens de adviesraad inmiddels wél voldoende onderzoek beschikbaar naar de preventieve werking van vitamine D bij andere acute luchtweginfecties. De kans op luchtweginfecties is zo'n 10 procent lager als je vitamine D slikt. Maar daarin ziet de Gezondheidsraad géén aanleiding om het bestaande advies voor het slikken van vitamine D aan te scherpen.