Pootjes assistentiehonden zijn schoner dan voetzolen

Onderzoek naar de hygiëne van assistentiehonden heeft geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie. Oftewel; het is nu wetenschappelijk onderbouwd dat hondenpootjes schoner zijn dan voetzolen.

Gehandicapten en veteranen met PTSS die afhankelijk zijn van een assistentiehond, zijn met de vierpotige begeleiding vaak niet welkom in medische instellingen en op sommige publieke plekken. De hygiëne zou daarmee in het geding komen. Dit trok eerder de aandacht van studente diergeneeskunde Jasmijn Vos, die haar masteronderzoek deed naar ‘poothygiëne’ van assistentiehonden. En die uitkomst wordt nu ook door andere wetenschappers gedeeld en kunt u hier lezen.

“De publicatie is nu een middel om beleidsmakers te overtuigen assistentiehonden toegang te geven tot ziekenhuizen, zoals dat ook wettelijk is vastgelegd. Want dat er iets moet veranderen staat buiten kijf”, reageert majoor dr. Joris Wijnker, reservist-dierenarts en begeleider van Vos tijdens haar onderzoek.

“Ziekenhuizen hebben naar mijn weten hierin nog geen duidelijke stappen gezet”, vervolgt hij. “Het Centraal Militair Hospitaal heeft het goed voor elkaar, maar (oud)medewerkers met een assistentiehond die worden doorverwezen naar civiele zorginstanties lopen daar nog vaak tegen problemen aan.”