Rijkswaterstaat: 120 miljoen kilo zout gestrooid, nu vooral bezig met vorstschade

Rijkswaterstaat (RWS) heeft nog een kleine 80 miljoen kilo over van de zoutberg van 200 miljoen kilo die voorafgaand aan het winterseizoen klaarstond om de wegen ijs- en sneeuwvrij te houden. Omdat er in het hele land vrijwel geen neerslag meer valt en het de komende dagen alleen maar hard vriest, hoeven de strooiwagens de weg niet meer op. Meer hierover in het DvhN

Het strooien van zout door Rijkswaterstaat is inzichtelijk gemaakt op Rijkswaterstaatstrooit.nl .

Momenteel is Rijkswaterstaat druk bezig met het repareren van vorstschade aan diverse snelwegen in ons land. Vaak moet deze schade gelijk worden gerepareerd en daardoor ontstaan de nodige files.

Rijkswaterstaat begrijpt dat de hinder door vorstschade vervelend is voor de weggebruiker en probeert de overlast dan ook tot een minimum te beperken. Waar mogelijk herstelt Rijkswaterstaat de vorstschade ’s avonds en ’s nachts om de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken. Soms moeten we de schade toch overdag repareren, vanwege de risico’s voor de veiligheid van de weggebruiker.

Maatregelen die Rijkswaterstaat gebruikt voor reparatie van het wegdek zijn het frezen (verwijderen) van de slechte asfaltlaag en/of het vullen van de ontstane gaten met tijdelijk reparatieasfalt. Waar mogelijk worden deze werkzaamheden 's nachts uitgevoerd.

Registratie vorstschade
Dagelijks houden de weginspecteurs het wegdek scherp in de gaten. Zij hebben de mogelijkheid vorstschade direct tijdens de rit te registreren. Hierdoor is de informatie meteen beschikbaar en kan er een reparatie worden ingepland. Waar schade wordt geconstateerd, plaatst Rijkswaterstaat waarschuwingsborden of snelheidsbeperkingen en de schade wordt zo snel mogelijk gerepareerd. Een bijkomend voordeel is dat Rijkswaterstaat de precieze schaderegistraties kan raadplegen bij schadeclaims van weggebruikers.

Sneller en beter repareren
Bij middelgrote reparaties wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de hot-box techniek: in een gasgestookte unit (hotbox) wordt warm asfalt vervoerd zodat de reparatie ter plekke met warm asfalt uitgevoerd kan worden. Daarnaast maakt Rijkswaterstaat bij kleinere reparaties meer gebruik van infraroodverwarming. Hierdoor kunnen reparaties sneller en beter worden uitgevoerd. Deze technieken hebben zich het afgelopen jaar goed bewezen en worden deze winter veelvuldiger gebruikt.

Innovatie
Binnen InfraQuest (vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO) loopt een proef waarbij op laboratoriumschaal de vorstgevoeligheid van nieuwe asfaltmengsels kan worden voorspeld. Hierbij kan worden gedacht aan ander soort bitumen of verandering van korrels in het asfalt. Ook loopt er een gezamenlijk onderzoek van Rijkswaterstaat en TU Twente naar de weersinvloeden op het ontstaan van vorstschade.