Straks zonder vaccinatiebewijs niet meer naar de kroeg of naar een festival?

Op grond van de wet hebben instellingen en bedrijven in principe de vrijheid om een COVID-19-vaccinatiebewijs vragen bij de toegang tot hun voorzieningen. Een dergelijke maatregel vraagt altijd een afweging van belangen en mag niet leiden tot verboden uitsluiting, discriminatie of schending van privacyregels. De overheid moet erop toezien dat private partijen zich daaraan houden. Dit schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van VWS.

Het demissionaire kabinet is op dit moment niet van plan drang toe te passen bij de COVID-19 vaccinaties. Het is echter mogelijk dat private partijen zoals werkgevers, zorginstellingen, scholen, horecabedrijven of organisatoren van evenementen wel vaccinatiebewijzen willen gaan vragen om de toegang tot bedrijven of instellingen te reguleren. Economische belangen kunnen daarbij een rol spelen maar ook de wens om de gezondheid van de bezoekers te beschermen (zorgplicht). Een dergelijke maatregel mag echter niet leiden tot verboden discriminatie of ongelijke behandeling en moet de privacyregels respecteren.

De inzet van vaccinatiebewijzen voor toegang tot sociale gelegenheden (zoals horeca, evenementen) zou in theorie aan alle voorwaarden kunnen voldoen. De commissie is van mening dat uitsluiting van een sociale gelegenheid als niet-essentiële voorziening minder nadelig is dan uitsluiting van een essentiële voorziening. De Gezondheidsraad wijst erop dat de meeste sociale gelegenheden en festivals pas open mogen als de coronamaatregelen worden versoepeld. Dit zal het geval zijn als het aantal COVID-19 besmettingen fors is gedaald en er een gunstiger epidemiologische situatie is ontstaan. 

Volgens de Gezondheidsraad moet de overheid toezicht houden op het gerechtvaardigd vragen van vaccinatiebewijzen bij toegang tot en/of deelname aan/deelname tot bedrijven/organisaties/gebouwen door private partijen. Dit volgt uit de rol die de overheid heeft in het waarborgen van de grondrechten, ook tussen particuliere partijen onderling.

De publicatie Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie (nr.2021/03) is te downloaden van www.gezondheidsraad.nl.