IC-experts: 'accepteer meer doden, maar versoepel nu'

Medisch specialisten in de intensieve zorg, zogenaamde intensivisten, roepen het kabinet op om de steeds strenger wordende vrijheidsbeperkende maatregelen rondom corona te versoepelen. Zelfs als dat betekent dat er meer mensen komen te overlijden.

Hugo Touw, Hans van der Hoeven en Alec Veenendaal van het Radboud UMC en Nynke Postma van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk vragen zich af of alle negatieve gevolgen van de maatregelen nog wel in verhouding staan tot de beoogde gezondheidswinst.

"We moeten breder kijken dan alleen binnen de muren van de IC", aldus Touw in het NOS Radio 1 Journaal. Het uitstellen van de reguliere zorg vinden de intensivisten het grootste probleem. Meer mensen met kanker of mensen die wachten op orgaandonaties kunnen nu eerder komen te overlijden.

Touw is overigens nog steeds voor strenge maatregelen, maar ziet ook wat dit teweegbrengt.

Op dit moment worden mensen gered die meestal niet volledig van Covid-19 zullen herstellen; mensen met meerdere chronische aandoeningen, zoals diabetes, obesitas of een hoge bloeddruk. De intensivisten pleiten voor IC-toelatingscriteria, door vooraf al te bepalen wat iemands kans op herstel of overleving is en daar de keuze op te baseren.

Een verschrikkelijke discussie, daar zijn de intensivisten het over eens, maar ze zien ook dat als deze discussie uit de weg wordt gegaan, het schadelijke gevolgen voor de maatschappij kan hebben.

Ook zijn de economische gevolgen van de maatregelen indrukwekkend, verwachte faillisementen en de groeiende armoede. "Huidige en toekomstige generaties moeten de rekening betalen van alle financiële steunpakketten die we nu afsluiten", aldus Touw.

"Goede zorg leveren is meer dan de capaciteit op de IC beheersen", doceert Touw nogmaals, zonder te zeggen dat de maatregelen afgeschaft moeten worden. "Door de keuzes die we nu maken, gaan er ook mensen dood. Dat zijn mensen thuis, die hebben niet zo'n duidelijke stem. Dat willen we ook onder de aandacht brengen."

"Op de koop toe nemen dat mensen overlijden, is een taboe. Maar in een crisis moet je keuzes maken", zegt Touw. "Juist omdat de crisis zo lang duurt, moeten we dit debat voeren."