Sterfte blijft verhoogd met 3.800 overledenen in week 3

In week 3 (18 tot en met 24 januari 2021) overleden naar schatting 3.800 mensen. Dat zijn 450 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 2 overleden 3.810 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 3 van 2021 bijna 64.000 mensen, 9.300 meer dan je in deze periode zou verwachten. Dit is inmiddels meer dan de oversterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers neemt verder af
De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is naar schatting verder afgenomen in week 3 van 2021. De sterfte onder de overige bevolking nam iets toe. Er overleden ruim 1.500 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden ongeveer 2.300 mensen.

In de tweede golf, vanaf week 39 van 2020 tot en met week 3 van 2021, overleden tot nu toe 25.000 Wlz-zorggebruikers. Dat zijn 4.800 meer mensen dan je in deze periode zou verwachten, een toename van 24 procent. In de overige bevolking overleden in de tweede golf tot nu toe bijna 39.000 mensen, 13 procent meer dan je in deze periode zou verwachten (4.400 meer).

Sterfte afgenomen bij mannen
De sterfte nam in week 3 van 2021 onder mannen af ten opzichte van de week ervoor. De sterfte onder vrouwen nam juist iets toe. Er overleden in die week naar schatting net iets meer vrouwen dan mannen.

In de eerste weken van de eerste golf van de corona-epidemie en in meerdere weken van de tweede golf stierven juist meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn.

Tijdens de tweede golf van de corona-epidemie overleden er tot nu toe ruim 32.000 mannen, 5.300 (20 procent) meer dan verwacht voor die periode. Er overleden iets minder dan 32.000 vrouwen, 4.000 (14 procent) meer dan verwacht voor die periode.

Kleine verschillen naar leeftijd
In week 3 overleden per leeftijdsgroep ongeveer evenveel mensen als in de week ervoor. Er overleden naar schatting 2.350 mensen van 80 jaar of ouder, 1.050 mensen van 65 tot 80 jaar en ruim 400 mensen jonger dan 65 jaar.

In de tweede golf, vanaf week 39 tot en met week 3 van 2021, overleden tot nu toe bijna 37 duizend 80-plussers, 19 procent meer (5.900 meer) dan je in deze periode zou verwachten. Onder 65- tot 80-jarigen stierven 18 procent meer mensen dan verwacht (ruim 3.000 meer). Onder mensen jonger dan 65 jaar overleden in de tweede golf tot nu toe 5 procent meer mensen (circa 350 meer).

Sterfte aan COVID-19 tot en met juni bekend
De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met juni 2020 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden iets meer dan 10.000 mensen aan COVID-19 van maart tot en met juni 2020, zoals het CBS op 1 oktober publiceerde. De oversterfte in die periode wordt dus volledig veroorzaakt door sterfte aan het nieuwe coronavirus.

Informatiebronnen RIVM
Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.

Tot en met juni 2020 heeft het RIVM 6 182 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd. In week 39 van 2020 tot en met week 3 van 2021 registreerde het RIVM 7.271 overleden COVID-19-patiënten, waarvan 391 in week 3 (stand 26 januari 2021). In de tussenliggende periode ging het om minder dan 200 overleden COVID-19-patiënten.