Amsterdamse ouders blij met loodonderzoek bij kinderen, 'duidelijkheid is belangrijk'

De Amsterdamse Gemeenteraad wil dat er een onderzoek komt onder kinderen van wie bekend is dat ze te veel lood hebben binnengekregen via het drinkwater. In het najaar van 2019 werd duidelijk dat er duizenden woningen in de stad nog loden leidingen hebben. De PvdA heeft daarom samen met de SP, VVD, Groenlinks en D66 een initiatiefvoorstel ingediend bij het College. Zo meldt AT5.

'Wij maken ons zorgen, we spreken veel bewoners die ongerust zijn', vertelt PvdA-raadslid Tom Leenders. 'We vragen het College om dit te onderzoeken bij een tiental kinderen. Als blijkt dat er sprake is van een loodvergiftiging, dan moet er een behandelplan te komen voor die kinderen.'

Onrust
In de herfst van 2019 ontstond grote onrust toen bekend werd dat veel oude woningen nog loden leidingen hadden. Bewoners durfden thuis geen water meer te drinken en protesteerden bij hun huisbazen. De raadsleden geven aan dat een te hoge loodinname bij kinderen kan leiden tot ontwikkelingsstoornissen. 95 procent van het lood verzamelt zich in de botten en dat kan leiden tot onder andere sufheid en verwardheid. Volgens de Gezondheidsraad kan teveel lood ook leiden tot een lager IQ bij kinderen.

Floyd Fransman maakt zich dan ook al lang zorgen om zijn 12-jarige zoon Laslo. Ze dronken jarenlang water met een loodpercentage dat meer dan 9 keer hoger bleek dan de toegestane norm. 'Ik vind het goed dat het onderzoek er nu komt, maar ik vind het wel rijkelijk laat', zegt Fransman. 'Ze hadden dat al meteen in het begin moeten doen. Er is gebleken dat er in Nederland 60.000 kinderen met een teveel aan lood in hun lichaam lopen en die worden in feite aan hun lot overgelaten.'

Zijn zoon Laslo, heeft al jaren grote concentratieproblemen tijdens het leren. Vermoedelijk heeft hij ADD, maar de problemen kunnen ook door een loodvergiftiging komen, zegt Floyd. 'Daarom is voor ons duidelijkheid heel belangrijk. Is het ADD of een loodvergiftiging die hem parten speelt.' Zeker omdat Laslo volgend jaar naar de middelbare school gaat, wil hij zeker weten wat de oorzaak is. Hij is al bij zijn huisarts en bij de GGD geweest, die verwezen hem naar het ziekenhuis. maar vanwege corona is hij daar nog niet verder gekomen. 'Ik wil zekerheid hebben zodat ze niet zomaar een medicijn tegen ADD voorschrijven terwijl hij dat niet heeft', zegt Fransman.

Ook de gemeenteraad vindt dat die er nu snel moet komen. Raadslid Tom Leenders: 'We moeten ten eerste de zorgen wegnemen en ten tweede moeten we weten hoe de vork exact in de steel zit. Hebben die kinderen nu een loodvergiftiging of niet?'

Deze week wordt het initiatiefvoorstel van de partijen in Amsterdam besproken in de commissievergadering zorg.