COVID-19: Effectiviteit vaccin na eerste vaccindosis rond 33 procent

Het lijkt erop dat twee weken na een eerste vaccindosis het aantal besmettingen een derde lager is dan bij ongevaccineerden. Dat zegt in ieder geval Ran Balicer, arts-epidemioloog van de grootste Israëlische zorgorganisaties Clalit Health Services. Gezien de beslissing van minister De Jonge om niet alle vaccins voor een tweede prik op voorraad te houden, is dergelijke informatie van belang. Zo meldt Medisch Contact.

Israël staat volop in de belangstelling, omdat het vooroploopt bij vaccineren van de bevolking. Het échte effect van een grootschalige vaccinatiecampagne zal daar dus ook het eerst zichtbaar moeten zijn.

Op dit moment heeft ongeveer een kwart van de bevolking een eerste dosis gekregen, en van de 60-plussers zelfs 75 procent. Ongeveer één op de veertig Israëli’s heeft al een tweede dosis gekregen.

Vanaf dag 14 effect
Er is vergelijkend onderzoek gedaan tussen 200.000 gevaccineerde, en evenveel ongevaccineerde 60-plussers, zegt Balicer. De resultaten heeft hij nog niet in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. Tot op dag 12 na de eerste prik is er geen duidelijk verschil in het aantal besmettingen, maar vanaf dag 14 is het percentage PCR-positieve besmettingen een derde lager bij gevaccineerden.

Dat is een stuk lager dan waar eerder vanuit werd gegaan, onder meer door Britse beleidsmakers die het daarom wel aandurfden om de tweede prik uit te stellen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen een eerste dosis toe te dienen. Zij gingen uit van effectiviteit van 89 procent vanaf twee weken na de eerste dosis.

Er zijn wetenschappers die het geen ongunstig resultaat vinden. Die wijzen erop dat in de Israëlische situatie ook sprake kan zijn van enige groepsbescherming, aangezien de ongevaccineerden ook in aanraking komen met gevaccineerden. Het totale aantal besmettingen in de héle groep zou daardoor lager zijn, maar het verschil tussen beide juist kleiner.

Het totaalaantal dagelijkse besmettingen is in Israël overigens nog hoog. Balicer verwacht de komende week een effect te zien van de vaccinatiecampagne. Binnen drie weken zou het aantal ernstige gevallen volgens zijn berekeningen met de helft moeten dalen.