Nieuwe biomassacentrale Amsterdam stoot mogelijk acht keer meer ammoniak uit dan toegestaan

Na veel aandringen heeft de gemeente Amsterdam besloten om uitstootgegevens van de bio-energiecentrale alsnog (gedeeltelijk) openbaar te maken. Volgens het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) laten de metingen zien dat de nieuwe bio-energiecentrale voldoet aan de wettelijke uitstootnormen. Maar milieudeskundige Johan Vollenbroek ziet dat anders. Volgens hem blijkt uit de cijfers dat met name de ammoniakuitstoot alle normen te boven gaat en hij eist dan ook dat de centrale onmiddellijk wordt stilgelegd, is te lezen op de website van AT5.

Na bestudering van de meetgegevens constateert Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) dat de uitstoot van ammoniak acht keer boven de norm ligt waarvoor de vergunning van de centrale is verleend. De ammoniakuitstoot vormt een ernstige bedreiging voor natuurgebieden.

Te rooskleurig beeld?
Volgens Vollenbroek is de ammoniakuitstoot niet het enig probleem van de biomassacentrale. Ook veel andere schadelijke stoffen voldoen mogelijk niet aan de normen. 'Er is op deellast gedraaid, dus niet op vollast. Hierdoor ontstaat een te rooskleurig beeld van de emissies', schrijft Vollenbroek in zijn handhavingsverzoek aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om de biomassacentrale per direct stil te leggen, vanwege de extreem hoge ammoniakemissies. Ook eist hij dat de metingen worden overgedaan terwijl de centrale op volle kracht draait.

Ook fractievoorzitter Johnas van Lammeren (PvdD) begrijpt niet waarom er niet gemeten is terwijl de centrale op volle kracht draait. 'Het lijkt erop alsof ze een punt hebben gezocht waarbij ze net onder de norm vallen, in plaats van op vollast draaien en toegeven dat ze gewoon boven de norm zitten. Hoe kan dat?', vraagt hij zich hardop af.

'Ik denk dat de centrale gewoon te veel uitstoot om aan de vergunning te voldoen. En dat Amsterdam een hele dure kachel heeft gebouwd die niet aan mag', aldus Van Lammeren, die inmiddels het college schriftelijk om opheldering heeft gevraagd.

Verkoop
Of de opheldering er ook gaat komen, is de vraag. De biomassacentrale, die 60 miljoen heeft gekost, is sinds half juli in bedrijf. De gemeente wil niets liever dan het afvalverwerkingsbedrijf AEB verkopen aan een private partij en elk negatief nieuws over de AEB drukt de prijs. 'En een vergunningloze biomassacentrale kan je al helemaal niet verkopen', aldus Van Lammeren tegen NH Nieuws.