Criminelen geen strobreed in de weg gelegd op zorgmarkt

Malafide organisaties kunnen vrij gemakkelijk de zorgmarkt betreden. De drempels zijn laag, er worden weinig kwaliteitseisen gesteld en het toezicht en de opsporing zijn niet efficiënt. Dit is te lezen in het rapport "Verwevenheid Zorg en Criminaliteit" van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

Het IKZ deed samen met Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC ON) onderzoek naar de verwevenheid tussen criminaliteit en zorg in Twente. Aanleiding hiervoor was een eerder onderzoek naar strafrechtelijke antecedenten van bestuurders bij zorgorganisaties dat het IKZ in 2019 heeft gepubliceerd. Hieruit bleek een verband tussen zorgfraude en antecedenten: bij ongeveer de helft van de onderzochte bestuurders was sprake van een eerdere veroordeling waarbij een straf is opgelegd. Meer hierover in Skipr.