Huisartsen krijgen brief Viruswaarheid over aansprakelijkheidstelling vaccins

Deze week hebben huisartsen een brief over het Pfizer-BioNTech- en het Moderna-vaccin ontvangen van actiegroep Viruswaarheid. Dat meldt de Landelijke Huisartsenvereniging LHV.

De brief is afkomstig van ‘bezorgde huisartsen, artsen en medisch specialisten’ aldus de aanhef en bevat een oproep om patiënten voldoende te informeren over het vaccineren. Na het noemen van artikelen van de Geneesmiddelenwet, wordt aandacht gevraagd voor niet-onderzochte risico’s van deze vaccins, alternatieven en voor de groepen die zijn uitgesloten van het onderzoek. ‘Wanneer u bovenstaande informatie negeert en de ontvangers van het vaccin niet deugdelijk op de mogelijke bijwerkingen attendeert, loopt u het risico om naderhand door de rechter aansprakelijk te worden bevonden voor vaccin-schade’, besluit de brief. Zo meldt Medisch Contact.

Aansprakelijkheid
De huisartsenvereniging licht de in de brief geclaimde aansprakelijkheid voor huisartsen toe: ‘Huisartsen zijn uitvoerders van de covid-19-rijksvaccinatiecampagne met een op verschillende niveaus goedgekeurd vaccin. De aansprakelijkheid voor mogelijke bijwerkingen ligt – zoals bij elk vaccin – bij de leverancier, en niet bij u als huisarts. De patiëntenvoorlichting over de vaccinatie is overigens niet veel anders dan bij de griep- en pneumokokkenvaccinaties en is tussen alle betrokken partijen nauw afgestemd. Daarmee worden patiënten goed geïnformeerd en kunnen zij zelf hun keuze maken over vaccinatie.’

Uitvoerende rol
In de Volkskrant bevestigt Arno Akkermans, hoogleraar privaatrecht aan de VU, dat verwijzen naar de informatie van de overheid afdoende is. Akkermans maakt verschil in de verplichtingen die horen bij de huisarts in de rol van medisch expert en in de rol van uitvoerder van een vaccinatieprogramma. ‘Natuurlijk moet een huisarts de patiënt informeren, maar hij heeft dan meer een uitvoerende rol’, zegt Akkermans in de Volkskrant.

Transparantie in het handelsverkeer
NRC meldt dat de actiegroep een adressenbestand via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zou hebben gekocht; volgens de Telegraaf zijn zo’n vijfduizend artsen aangeschreven. De Kamer van Koophandel (KvK) laat vandaag weten dat ‘transparantie in het handelsverkeer’ belangrijk is voor rechtszekerheid en betrouwbaarheid. De KvK deelt de ongerustheid van veel artsen die de brief als intimiderend hebben ervaren. ‘Gebruik van openbare gegevens voor deze vorm van intimidatie vindt ook de KvK ongewenst. Vestigingsadressen van huisartsen zijn per definitie openbaar. Als huisartsen hun privéadres als vestigingsadres opgeven is daarmee ook hun privéadres openbaar. Deze openbaarheid zorgt in groeiende mate voor ongewenste situaties zoals in dit geval bij huisartsen. We herkennen deze ontwikkeling ook bij andere beroepsgroepen zoals journalisten, advocaten en politici’, stelt de KvK op de website.

Onprettig
Huisartsen lieten de LHV weten het onprettig te vinden thuis of op hun praktijk dit soort brieven te krijgen. ‘Een enkeling stelt ons vragen over de inhoud van deze brief. Het gros van de huisartsen geeft meteen aan de brief te laten voor wat ‘ie is en hier verder geen actie op te ondernemen’, aldus de LHV online. De LHV merkt dat het er nu naar uitziet dat huisartsen niet of nauwelijks zullen vaccineren met de vaccins waar de brief over gaat. De vereniging heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geïnformeerd over de deze brief.