Defensie VS boos op Pelosi: 'Wij plegen geen militaire coup'

Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft volgens bronnen bij het ministerie van Defensie bij de voorzitter van de Joint Chief of Staff proberen te bedingen dat president Donald Trump van zijn nucleaire verantwoordelijkheden ontheven kon worden. Functionarissen van Defensie weigerden en sommigen vonden dit gelijk staan aan een militaire coup.

In de Joint Chief of Staff zitten de hoogste militairen van de diverse Defensie-onderdelen in de Verenigde Staten en zij vormen het belangrijkste militaire adviesorgaan die direct verantwoording aan de president aflegt. Generaal Mark A. Milley is voorzitter van die groep hoge militairen.

In het telefoongesprek met generaal Milley leek Pelosi te vragen of de leiding van het Pentagon kon voorkomen dat Trump, gedurende de laatste dagen van zijn ambtstermijn, militaire acties in het buitenland zou beginnen of zijn gezag zou gebruiken om kernwapens te lanceren. 

Generaal Milley weigerde. Het negeren van een bevel van de regerend opperbevelhebber is tegen de grondwet, dit zou alleen kunnen na een impeachment of na een succesvolle uitvoering van het 25e amendement.

'Losgeslagen president'
Pelosi wil al langer van Trump af, maar dat is haar nog steeds niet gelukt. Na de bestorming van het Capitool wil ze een tweede impeachment-procedure opstarten om Trump weg te krijgen. Maar eerst probeerde ze vice-president Mike Pence zover te krijgen dat hij Trump uit zijn functie zou zetten indien hij en de kabinetsleden zouden oordelen dat de president zijn taken niet meer kan uitvoeren. Pence weigerde dit 25e amendement uit te voeren.

Pelosi waarschuwde haar collega's vrijdag voor het gevaar van deze 'losgeslagen president'. Ze leek er alles aan te willen doen om het Amerikaanse volk te beschermen 'tegen zijn onevenwichtige aanval op ons land en onze democratie. Pelosi noemde The Donald eerder al een 'enorm gevaarlijk persoon die een gewapende opstand tegen ons land heeft aangewakkerd'.

Militaire staatsgreep bewijs van defect politiek systeem
Ambtenaren van het ministerie van Defensie waren duidelijk gepikeerd, omdat hen gevraagd werd te handelen buiten de wettelijke autoriteit van het 25e amendement en zagen het verzoek meer als bewijs van een kapot politiek systeem. 
Ze meenden dat sommige politieke leiders probeerden om het Pentagon het werk van het Congres en de kabinetsleden te laten doen, die wel juridische opties hebben om een president te verwijderen.

Trump is nog steeds de opperbevelhebber en zolang hij niet is afgezet is Defensie verplicht om zijn orders op te volgen.

Hoewel militaire functionarissen kunnen weigeren bevelen uit te voeren die zij als niet-wettig beschouwen, of het proces vertragen door die bevelen zorgvuldig juridisch te toetsen, kunnen ze de president niet uit de commandostructuur verwijderen. Dat zou neerkomen op een militaire staatsgreep, zeiden de ambtenaren.

'Verkeerde gang van zaken'
"Zolang president Trump de opperbevelhebber is, is één van de missies met de hoogste prioriteit van het leger het onderhouden van de connectiviteit tussen hem en het nucleaire arsenaal, en ik verwacht dat ze dat doen en zullen blijven doen tot aan de inauguratiedag",
aldus professor Peter D. Feaver, professor in politieke wetenschappen.

"Dit is een goed voorbeeld van mensen die het leger vragen om een probleem op te lossen dat niet door het leger moet worden opgelost”, voegde hij eraan toe. "Als het Congres van mening is dat president Trump geen toegang mag hebben tot de nucleaire codes, dan heeft het Congres de capaciteit om dat te laten gebeuren door middel van impeachment."

Professor Feaver en andere militaire specialisten zeiden vrijdag dat Trump de bevelen om in zijn eentje kernwapens af te vuren niet eens kan uitvoeren vanwege een reeks controles die zijn ingebouwd. Het Pentagon kan er bijvoorbeeld op staan dat orders schriftelijk door een stroperige juridische procedure worden gehaald voordat ze worden uitgevoerd.