Van Ark: geen bezwaar meer tegen selectie op leeftijd op IC bij code zwart

Het kabinet steunt alsnog het gebruik van selectie op leeftijd bij de toekenning van schaarse ic-bedden. Dat heeft medisch minister Tamara van Ark vandaag aan het eind van de dag laten weten. Volgens haar is er toch voldoende draagvlak voor een ic-draaiboek met zulke leeftijdsselectie, nu er ook ‘brede politieke steun’ bestaat naast steun van zorgverleners en een aantal ouderenorganisaties. Zo meldt Medisch Contact.

Van Ark meldt in een Kamerbrief dat het Kamerdebat van vorige week aanleiding is voor die constatering. Toen diende D66 een motie in, die werd ondertekend door VVD, Christenunie, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Denk, Van Kooten-Arissen en Forum voor Democratie. Hoewel de motie werd aangehouden, bleek dus wel dat een Kamermeerderheid zich inmiddels kon vinden in het door de KNMG en FMS opgestelde draaiboek hoe om te gaan bij schaarste van ic-bedden tijdens de covidpandemie.

Volgens Van Ark is ‘juist die brede maatschappelijke en politieke steun van essentieel belang voor de standpuntbepaling van het kabinet’, en reden tot ‘heroverweging’ van het eerder ingenomen standpunt dat enige vorm van leeftijdsselectie bij toekenning van ic-bedden ongewenst zou zijn. Zij spreekt nu namens het kabinet nadrukkelijk alsnog steun uit voor de huidige versie van het draaiboek voor de Intensive Care. Ze ziet af van spoedwetgeving om gebruik van leeftijd, waaronder het toepassen van leeftijdscohorten, als selectiebasis bij code zwart tegen te houden.

De KNMG en FMS laten weten zich ‘gesteund te voelen’ door dit besluit. FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem benadrukt opnieuw dat het voor artsen en andere zorgmedewerkers van belang is dat het draaiboek ‘breed wordt gesteund’, en dat Tweede Kamer én kabinet artsen vertrouwen geeft. KNMG-voorzitter René Héman uit zijn waardering voor de ‘open en transparante’ gesprekken die met alle betrokken partijen sinds maart over het draaiboek zijn gevoerd, en de ‘zorgvuldigheid’ die daarbij is betracht.

Zie ook: Minister van Ark wil met wetgeving ic-triage op leeftijd bij code zwart verbieden