Minister van Ark wil met wetgeving ic-triage op leeftijd bij code zwart verbieden

Minister Tamara van Ark werkt met spoed aan wetgeving om te verbieden dat bij ‘code zwart’ op basis van leeftijd of leeftijdscohorten wordt geselecteerd voor opname op de intensive care, als triage op medische gronden niet meer mogelijk is. Zo meldt Medisch Contact.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Ark dat het kabinet van mening is dat elk leven gelijkwaardig is. Wat het kabinet betreft mag niet uitsluitend op grond van leeftijd aanspraak op levensreddende zorg worden ontzegd, als een oudere patiënt op medische gronden evenveel herstelkansen heeft als een jongere patiënt. ‘De fundamentele gelijkwaardigheid van mensen sluit uit dat hun belangen bij verder leven tegen elkaar worden afgewogen. Ook komt geen bijzonder gezag toe aan de opvattingen van de staat of van artsen over de persoonlijke waarde van de levens’, aldus de minister voor Medische Zorg in haar brief.

Met de wetgeving die Van Ark met spoed in gang wil zetten, gaat zij tegen de afspraken in die de KNMG en Federatie Medisch Specialisten in samenspraak met vertegenwoordigers van medisch specialisten, (ic-)verpleegkundigen, bestuurlijk betrokkenen, ouderenbonden en huisartsen hebben vastgelegd in het "Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor ic-opname ten tijde van fase 3 in de covid-19-pandemie". Daarvan werd een aangescherpte versie eind november gepresenteerd.

Ook in deze versie van het draaiboek bleef tegen de wens van het kabinet triage op basis van leeftijdscohorten overeind staan. De veldpartijen die het draaiboek opstelden, gaan daarbij uit van "fair innings", waarbij het er kort samengevat om gaat dat mensen zoveel mogelijk gelijke kansen moeten hebben om verschillende levensfases te doorlopen. De oudere generatie heeft daartoe al meer kansen gehad dan de jongeren generatie.

Kort samengevat gaat de triage bij fase 3 van het draaiboek in deze volgorde: patiënten die naar verwachting kort op de ic liggen, patiënten die werkzaam zijn in de zorg, jongere generaties voorrang ten opzichte van oudere generaties en tot slot triage op basis van loting.

Minister Van Ark stelt inmiddels gesprekken te hebben gevoerd met zowel zorgverleners als ouderenorganisaties. Uit de gesprekken met de ouderenorganisaties is haar gebleken dat deze wel begrip hebben voor het hanteren van leeftijdscohorten, maar dat er wel vraagtekens worden gezet bij de grofmazige indeling, bijvoorbeeld in het cohort van 60 tot 80 jaar. En dat het moeilijk verdedigbaar is dat iemand van 59 meer morele aanspraak maakt op zorg dan iemand van 61 op basis van fair innings.