Verbod stroomstootapparatuur bij honden

Stroomstoten, door bijvoorbeeld een elektronische halsband, bij honden kunnen leiden tot angst, stress, agressiviteit, fobie en blijvende aantasting van de vertrouwensband tussen eigenaar en hond. Omdat het welzijn van honden voorop staat, wordt het gebruik van alle apparatuur waarmee stroomstoten aan honden afgegeven kunnen worden, verboden. Op 11 december 2020 stuurde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het besluit over dit verbod naar de Eerste- en Tweede Kamer.

Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde Utrecht schreven een artikel over de negatieve effecten van de elektronische halsband op het welzijn van honden, en positieve trainingsmethoden als alternatief, voor het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.

De halsband tast aantoonbaar het welzijn van een hond aan en kan mogelijk zelfs de relatie met de eigenaar negatief beïn­vloeden. Training zonder aversieve middelen zoals elektrische schokken kan leiden tot betere prestaties, een beter welzijn, minder gedragsproblemen, een betere mens-dier-relatie en een betere gehoorzaamheid.

Lees meer over de gedragsmatige en fysieke gevolgen van het gebruik van de elektronische halsband, en over alternatieven, in het artikel in Tijdschrift voor Diergeneeskunde.