COVID-19: Zeldzame afwijkingen aan het CZS bij kinderen in kaart gebracht

The Lancet heeft een rapport gepubliceerd over een studie waarbij internationaal verzamelde neuroimaging van met COVID-19 besmette kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar nader zijn beoordeeld door een neuroradiologie-panel, een kinderneuroloog en een expert op het gebied van pediatrische infectieziektes. 

In het begin van de COVID-19-pandemie leken kinderen in vergelijking met volwassenen  niet door de ziekte te worden getroffen, omdat ze doorgaans asymptomatisch waren of milde symptomen hadden. Naarmate de pandemie vorderde, kwamen er echter gevallen van ernstig zieke kinderen naar voren, waarvan sommige zich manifesteerden met een Kawasaki-achtig syndroom met het label Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C). Neurologische afwijkingen bij kinderen werden echter zelden gemeld, in tegenstelling van wat werd waargenomen bij volwassenen. Het vermoeden is dat kinderen die eerder in de pandemie door een COVID-19 besmetting neurologische schade hebben opgelopen, mogelijk niet als zodanig zijn geidentificeerd wegens het ontbreken van beschikbare PCR-tests of omdat de atypische of traag ontwikkelende symptomen die bij kinderen werden gezien, niet werden beschouwd als COVID-19-gerelateerd.

Er werd een internationale oproep gedaan om gegevens in te zenden van kinderen die tijdens of na een COVID-19 besmetting aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel (CZS) ontwikkelden waarbij afwijkingen werden geconstateerd op de gemaakte neuro-imaging. 

De kinderen werden gecategoriseerd op basis van hun vermoedelijke blootstelling aan COVID-19. Bovendien werden gevallen uitgesloten waarin geen directe link met COVID-19 kon worden vastgesteld of waar een andere oorzaak voor de aandoeningen aan het CZS werd gevonden.

De bevindingen van de studie zijn terug te vinden in de publicatie, YouTube filmpje en de Tweets hieronder (klik op de tweets voor meer beelden).

De hele publicatie " Neuroimaging manifestations in children with SARS-CoV-2 infection: a multinational, multicentre collaborative study" is hier te downloaden.

Prof Stavros Stivaros schetst in het onderstaande filmpje de belangrijkste bevindingen van deze internationale cohortstudie van kinderen met een neurologische aandoening gerelateerd aan een doorgemaakte COVID-19 infectie.