Huisartsen platgebeld over uitzonderingsbriefje mondkapjesplicht

Huisartsen worden platgebeld nu de overheid in haar publiekscampagne over de mondkapjesplicht meldt dat patiënten een uitzonderingsverklaring via de huisarts kunnen krijgen. Ook de LHV krijgt hierover ‘heel veel vragen’ van huisartsen. De KNMG wijst erop dat artsen geen geneeskundige verklaring ten behoeve van hun eigen patiënt mogen afgeven. Zo meldt Medisch Contact.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is not amused dat de tekst van de overheid nog steeds online staat. ‘We hebben VWS hierop meerdere keren aangesproken en geëist dat ze de tekst hierop aanpassen. Huisartsen worden nu platgebeld met vragen hierover en dat moet ophouden’, liet de vereniging gisteren aan haar leden weten.

Het standpunt van de KNMG is dat ‘een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen’. Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG in vijf talen het zogenaamde 'weigeringsbriefje' opgesteld. De KNMG heeft ook bij VWS aan de bel getrokken over de onjuistheid in de tekst.

Een patiënt kan zelf verklaren, bijvoorbeeld met behulp van een kaartje dat is te downloaden op de website van Vilans – kennisorganisatie voor langdurige zorg – dat hij/zij onder de uitzonderingsregel valt, laat de LHV weten.

Het ministerie van VWS laat weten op dit moment in gesprek te zijn over de vraag of dit onderdeel wel goed is ‘ingeregeld’, aldus een woordvoerder. Volgens de woordvoerder heeft minister De jonge al eerder aangegeven dat het niet de bedoeling is dat dit probleem op het bord van artsen terechtkomt.