Mutaties COVID-19 tot nu toe onschuldig

Er zijn momenteel geen mutaties van het SARS-CoV-2-virus in omloop die de overdraagbaarheid ervan bij mensen vergroten. Dat blijkt uit een analyse van virusgenomen van meer dan 46 duizend mensen met covid-19, afkomstig uit 99 landen, die door Lucy van Dorp e.a. is gepubliceerd in Nature Communications. Zo meldt Medisch Contact.

Coronavirussen kunnen op drie manieren muteren: door kopieerfouten tijdens virale replicatie, door interacties met andere virussen die dezelfde cel infecteren, of door de afweer van de gastheer (in casu de mens). De meeste mutaties zijn neutraal, de overige kunnen ofwel voordelig of schadelijk  zijn voor het virus. De mutaties die nu worden gezien vallen in de eerste categorie (evolutionair neutraal), en lijken te zijn veroorzaakt door het menselijke immuunsysteem. Het zijn dus geen aanpassingen aan de menselijke gastheer. Er zijn tot nu toe, aldus Van Dorp e.a., 12.706 mutaties geïdentificeerd van SARS-CoV-2. 398 van die mutaties hebben zich herhaaldelijk en onafhankelijk van elkaar voorgedaan.  

Een van de meest besproken en meest voorkomende mutaties betreft D614, een mutatie in het spike-eiwit. Er is onderzoek dat erop wijst dat deze mutatie het virus mogelijk beter overdraagbaar maakt, overigens zonder dat het effect heeft op de ernst van de infectie. Maar Van Dorp e.a. laten zien dat dit waarschijnlijk niet het geval is. Daar komt bij dat het veel minder vaak dan gedacht onafhankelijk in de populatie is opgedoken, reden waarom de onderzoekers spreken van een ‘demografisch artefact’.

In een toelichting waarschuwen de onderzoekers wel dat vaccins nieuwe selectiedruk op het virus zullen uitoefenen en dus tot nieuwe mutaties kunnen leiden. Het is zaak die tijdig te herkennen.