COVID-19: aangepast IC-draaiboek aangeboden aan Tweede Kamer

De aangepaste versie van het ic-draaiboek voor de coronapandemie is dinsdagmiddag door minister Van Ark aangeboden aan de Tweede Kamer. In het ic-draaiboek zijn ten opzichte van de eerste versie, die op 16 juni openbaar werd gemaakt, geen veranderingen doorgevoerd in het ethisch raamwerk. Wel is het draaiboek volgens de Federatie Medisch Specialisten aangescherpt en verduidelijkt. Zo meldt Medisch Contact.

Van Ark stelt in haar brief aan de Tweede Kamer dat het voor haar van groot belang is dat zorgverleners zich gesteund voelen door de maatschappij mochten ze onverhoopt voor de keuze voor triage op niet-medische gronden komen te staan. Van Ark vindt daarom – nu het draaiboek is vastgesteld – dat het tijd is voor een aantal nieuwe stappen. Zo vindt ze het belangrijk om te toetsen in hoeverre het draaiboek in overeenstemming is met het kabinetsstandpunt om bij de selectie van patiënten geen onderscheid te maken enkel op grond van leeftijd. Zij wil daarover in gesprek met onder meer ouderenbonden en jongerenorganisaties.

De KNMG en de Federatie Medisch Specialisten hebben na 16 juni diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van medisch specialisten, (ic-)verpleegkundigen, bestuurlijk betrokkenen, ouderenbonden en huisartsen. Volgens de FMS is daarbij door alle betrokkenen waardering uitgesproken voor het draaiboek, omdat het duidelijkheid, houvast en bescherming biedt bij de bijna onwerkelijke keuzes die artsen moeten maken in de bijna onvoorstelbare situatie dat er onvoldoende ic-plekken beschikbaar zijn.

Het draaiboek is ook aangeboden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die volgens de FMS en minister van Ark heeft bevestigd dat het draaiboek geldt als invulling van de norm voor goede zorg op basis van de wet Kwaliteit, klachten en geschillen. De IGJ zal het draaiboek meenemen bij het toezicht.