Demo-opstelling toont schapenhouders hoe ze wolf buitenhouden

Een wolvenroedel doodde meerdere schapen in de regio Epe-Heerde. Toch kan je met een goed geplaatste afrastering de wolf buitenhouden. Nog maar weinig schapenhouders zetten die stap, ondanks de subsidie die de provincie Gelderland sinds augustus geeft. Een proefopstelling met vijf soorten afrasteringen bij de schaapskooi Epe-Heerde moet schapenhouders over de streep trekken.

Hoe eerder hoe beter
Hoe eerder schapenhouders maatregelen nemen om de wolf buiten te houden, hoe beter. Want een wolf die het makkelijk wordt gemaakt, grijpt zijn kans. Het omgekeerde geldt ook: krijgt hij een oplawaai van een stroomdraad, dan neemt hij de benen en zal hij het niet zo snel nog een keer proberen. Afrasteringen die met steun van de provincie kunnen worden aangeschaft, dragen bij aan het verkleinen van wolfschade bij schapen en geiten. Goede voorlichting door bijvoorbeeld deze proefopstelling over wolfwerende rasters, zorgt dat veehouders tot een betere afweging kunnen komen en hopelijk besluiten om effectieve en preventieve maatregelen te nemen tegen de wolf.

Onverstandig om af te wachten
Daarom doen Provincie Gelderland en de wolvencommissie de oproep aan alle schapen- en geitenhouders in het leefgebied van de wolf om zo snel mogelijk hun kudde te beschermen met een wolfwerende afrastering. Gedeputeerde Peter Drenth: “Het is fijn om te zien dat midden in het leefgebied al allerlei maatregelen zijn genomen. Het is begrijpelijk dat iedereen die er verder van af zit zich afvraagt of maatregelen wel nodig zijn. Maar afwachten vinden we niet verstandig. Ik roep ook deze dierhouders op om maatregelen te treffen en het voorbeeld te volgen van dierhouders die dit al wel hebben gedaan. We hebben hiervoor dit jaar een half miljoen vrijgemaakt. Ik zou het jammer vinden als dat niet wordt benut.”

Demonstratieopstelling
De demonstratieopstelling bij de schaapskudde Epe-Heerde toont de 5 soorten wolfwerende rasters die in aanmerking komen voor subsidie. Ze zijn vrij te bezichtigen en voorzien van een korte toelichting op een informatiebord. Er zijn twee soorten vaste en drie soorten verplaatsbare afrasteringen, met of zonder gaas, volgens dezelfde basisprincipes: een hoogte van 120 cm, voorzien van stroomdraden, met hoogstens 20 cm tussen de onderste draden en een spanning van minstens 4.500 Volt.

Wolvencommissie
De wolvencommissie is in 2019 ingesteld door de Provincie Gelderland en bestaat uit vertegenwoordigers van de schapen- en geitenhouderij, terreineigenaren en gemeenten. De commissie heeft de taak om dierhouders te informeren over en te betrekken bij de schadepreventiemaatregelen. Met de proefopstelling wil de wolvencommissie laten zien hoe wolfwerende rasters goed opgezet moeten worden. De commissie hoopt hiermee meer dierhouders te overtuigen om gebruik te maken van de subsidieregeling.

Welke afrastering en hoeveel subsidie?
Hoe weet je nu als schapenhouder welke afrastering het beste is voor jouw dieren en hoeveel subsidie je krijgt? Op de website van provincie Gelderland staat alle informatie handig bij elkaar: subsidievoorwaarden, eisen aan de afrastering, enkele rekenvoorbeelden van de vergoedingen en de link naar het subsidieportaal. De subsidies variëren sterk naargelang de grootte van de schapen- of geitenhouderij, maar zijn bedoeld om grotendeels kostendekkend te zijn voor wat betreft materiaalaanschaf, of je nu een weidebedrijf met honderden schapen of een hobbyhouder met enkele schapen bent.

Hulplijn
Soms is een situatie niet meteen duidelijk. Hoe bereken je bijvoorbeeld de omtrek van een weide die niet rechthoekig is? Wat doe je met sloten, greppels en dijken? Met al dat soort vragen kan je terecht bij de hulplijn van de wolvencommissie. Je mailt je naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en je vragen naar wolvencommissie@gelderland.nl en krijgt dan een voorstel voor een tijdstip voor een belafspraak of een link om in te loggen voor een videovergadering.

Buurtbewoners zijn overigens ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de schaapskooi Epe-Heerde. De wolvencommissie was van plan om meerdere informatiemiddagen te organiseren, maar door de coronamaatregelen laten deze nog even op zich wachten.

Subsidieregeling
De wolf is een beschermde diersoort. Provincie Gelderland heeft de taak om de wolf te beschermen, net als andere beschermde diersoorten. De provincie vergoedt schade door wolven aan vee. Daarnaast vergoedt de provincie binnen het leefgebied ook gedeeltelijk preventieve maatregelen die landbouwhuisdieren beschermen tegen de wolf. Daarvoor heeft de provincie op advies van de wolvencommissie een subsidieregeling.