Bevolking groeit weer in derde kwartaal

De bevolking van Nederland is in het derde kwartaal van 2020 met 39.000 inwoners gegroeid. In het tweede kwartaal, tijdens de eerste golf van de coronapandemie, daalde het aantal inwoners nog licht. De bevolking groeide minder snel dan vorig jaar, toen er in het derde kwartaal 57.000 inwoners bijkwamen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In het derde kwartaal was het aantal immigranten 29.600 hoger dan het aantal emigranten. Er werden 9.500 meer kinderen geboren dan er mensen overleden. In het voorgaande kwartaal was de natuurlijke aanwas nog negatief, er overleden meer mensen dan er kinderen geboren werden. Het migratiesaldo was laag.

In totaal kwamen er in de eerste negen maanden van dit jaar 54.000 inwoners bij, bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Migratie toegenomen, maar lager dan vorig jaar
Het aantal immigranten is van juni tot en met september 2020 elke maand toegenomen, maar is lager dan vorig jaar. In de zomermaanden vestigen zich meestal meer mensen in Nederland dan in andere maanden. In het derde kwartaal schreven zich 74.000 immigranten in, vorig jaar waren dat er nog 97.000. Het aantal emigranten daalde na het invoeren van de coronamaatregelen minder sterk, maar bleef in het derde kwartaal ook lager dan in dezelfde periode vorig jaar, met 45.000 (2020) tegen 50.000 in 2019.

De immigratie vanuit de Europese Unie daalde in het tweede kwartaal minder sterk en kwam daarna sneller weer op gang dan die van mensen met een achtergrond buiten de EU. In het derde kwartaal van 2020 was het migratiesaldo van zowel mensen uit de EU als van de groep daarbuiten bijna 14.000. Vorig jaar waren dat er nog 19.000 (EU) en 27.000 (niet-EU).

Vooral het aantal immigranten uit de Midden- en Oost-Europese landen, zoals Polen, Roemenië en Bulgarije, nam al snel na het versoepelen van de coronamaatregelen weer toe. In september ligt dit aantal weer dicht bij dat van vorig jaar. Per saldo kwamen er in het derde kwartaal bijna 7.000 personen uit deze landen bij, in 2019 waren dat er bijna 8.000.

Minder Nederlandse emigranten
Direct na het invoeren van de coronamaatregelen in de tweede helft van maart keerden relatief veel Nederlanders terug uit het buitenland, terwijl het aantal dat emigreerde juist afnam. Na de versoepeling van de maatregelen in juni vertrokken weer meer inwoners met een Nederlandse achtergrond, maar minder dan in voorgaande jaren. Tot en met september zijn er daardoor dit jaar per saldo meer Nederlandse migranten bijgekomen dan vorig jaar.

Ook licht verhoogde sterfte in derde kwartaal
Niet alleen de groei door migratie was in het derde kwartaal lager dan vorig jaar. Ook het saldo van pasgeboren kinderen (45.600) en overledenen (36.100), kwam wat lager uit dan een jaar eerder. Dit jaar was augustus uitzonderlijk warm, en de sterfte relatief hoog. Ook in september overleden meer mensen dan vorig jaar. Het aantal levend geboren kinderen kwam iets lager uit.