Meer natuurrampen door klimaatverandering volgens rapport VN

4,2 miljard getroffen mensen en 1,2 miljoen doden - tussen 2000 en 2019 is het aantal natuurrampen bijna verdubbeld in vergelijking met de voorgaande 20 jaar. Een rapport van de Verenigde Naties ziet hiervoor één duidelijke reden: klimaatverandering.

Volgens het VN-rapport is de klimaatverandering er primair verantwoordelijk voor dat het aantal natuurrampen sinds 2000 is verdubbeld. In 2019 waren er wereldwijd in totaal 7.348 grote rampen geregistreerd, bijna twee keer zoveel als tussen 1980 en 1999, aldus het VN-Bureau voor Rampenpreventie (UNDRR).

Volgens het rapport werd Azië het hardst getroffen, gevolgd door de Amerikaanse en Afrikaanse continenten. China en de VS registreerden de meeste natuurrampen, gevolgd door India, de Filippijnen en Indonesië.

Overstromingen, stormen, droogtes, bosbranden en hittegolven
Er waren meer aardbevingen en tsunami's en vooral meer klimaatgerelateerde natuurrampen: hun aantal steeg van ruim 3600 naar ruim 6600. Het aandeel van deze incidenten in het totaal steeg licht van 87 naar 91 procent. Deze omvatten overstromingen, stormen, droogtes, bosbranden en hittegolven.

'Het aantal incidenten door extreme temperaturen is dramatisch toegenomen', zegt professor Debarati Guha-Sapir van het Disaster Research Center (CRED) van de Universiteit van Leuven in België, waar de database wordt onderhouden. 91 procent van de sterfgevallen door extreme temperaturen tussen 2000 en 2019 werden veroorzaakt door hittegolven, in totaal waren dit 165.000 mensen. De wetenschapper waarschuwde dat alle landen zich veel beter zouden moeten voorbereiden op de risico's van hittegolven.

Het totale aantal natuurrampen is niet hoger uitgevallen omdat er de afgelopen 20 jaar beter is geregistreerd, benadrukt Guha-Sapir. De communicatie is sinds eind jaren zeventig zo goed dat vrijwel alle incidenten worden vastgelegd. Die van tien doden of 100 getroffenen worden geregistreerd.

4,2 miljard getroffen mensen en 1,2 miljoen doden
Het aantal mensen dat door natuurrampen is getroffen, is de afgelopen 20 jaar gestegen van 3,2 naar 4,2 miljard. Velen werden meerdere keren het slachtoffer, aldus het rapport.

Het dodental bleef constant rond de 1,2 miljoen steken. Vooral de jaren 2004, 2008 en 2010 waren desastreus, de redenen hiervoor waren de tsunami van 2004 in de Indische Oceaan met ongeveer 230.000 doden, de aardbeving in Haïti in 2008 met ruim 220.000 doden en in 2008 de cycloon Nargis in Myanmar met ongeveer 138.000 doden.

De economische schade veroorzaakt door de rampen tussen 2000 en 2019 bedroeg bijna drie biljoen dollar. Waarschijnlijk is de schade veel groter, aangezien veel landen, met name in Azië en Afrika, geen informatie publiceren over de economische gevolgen van de rampen. Van 1980 tot 1999 bedroeg de totale schade nog 1,63 biljoen dollar.

'We laten het gebeuren'
Het hoofd van de UNDRR, Mami Mizutori, zei: 'We laten het gebeuren. Dat is de enige mogelijke conclusie als je terugkijkt op de rampen van de afgelopen 20 jaar.' Regeringen doen niet genoeg om klimaatrisico's te voorkomen. Ze riep op tot betere strategieën om zich op de gevaren van de klimaatveranderingen voor te bereiden. Het is belangrijk te luisteren naar 'wetenschappelijke bevindingen en vroege signalen' en dienovereenkomstig 'te investeren in preventie, aan te passen aan klimaatverandering en rampenrisicobeheer'.

De UNDRR publiceerde het rapport ter gelegenheid van de Internationale Dag van Rampenpreventie (13 oktober). Het behandelt geen epidemiologische gebeurtenissen zoals de COVID-19 pandemie. De wereldwijde verspreiding van het virus 'heeft regeringen en het publiek bewust gemaakt van de gevaren waaraan we worden blootgesteld', zei Mizutori. Ze voegde eraan toe dat pogingen om de pandemie te boven te komen 'groen' moeten zijn of 'anders dragen we alleen maar bij aan de problemen door klimaatveranderingen'.