Livestream in zaak Vereniging Nederlands Cabinepersoneel - KLM

Het gerechtshof Amsterdam zendt de mondelinge behandeling van de zaak Vereniging Nederlands cabinepersoneel (VNC) - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) live uit op 2 oktober 2020 om 14.00 uur.  De livestream is hier te vinden. 

De zaak is aangespannen door de VNC tegen de KLM en gaat over de cao die geldt tussen hen. Bij deze cao is ook de FNV cabinepersoneel betrokken, maar die is geen partij in deze procedure. VNC stelt zich op het standpunt dat KLM op grond van de cao bij de vaststelling van overtollige medewerkers, het LIFO (last in first out) principe dient te hanteren, waarbij al het cabine personeel van KLM als één groep beschouwd dient te worden.

KLM vindt de cao bepaling nietig, omdat niet is voldaan aan het wettelijk vereiste dat een Ontslagcommissie is ingesteld die over de ontslagen oordeelt. KLM zegt dat daarom het wettelijk systeem gevolgd moet worden, inhoudende dat per categorie uitwisselbare functies op basis van leeftijdscategorieën het aantal boventalligen wordt vastgesteld. VNC kreeg in kort geding bij de rechtbank ongelijk en legt de zaak nu in een spoed appel voor aan het gerechtshof Amsterdam.

Ook een leuk of interessant bericht gevonden? Tip ons via onze submit

Zoek jij altijd de leukste nieuwtjes en kun je daar leuk over schrijven? Meld je aan als nieuwsposter!