Illegale arbeid; misstanden in nagelstudio en supermarkten op slot

Bij een controle door Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van een nagelstudio in Amsterdam is gebleken dat men een werknemer voor zich lieten werken die illegaal in Nederland verblijft en geen tewerkstellingsvergunning heeft. Vermoedelijk slaapt deze vrouw dan ook op de werkplek. Inspecteurs troffen in de kelder van de salon een ingerichte ruimte aan met een bed en persoonlijke eigendommen, zoals kleding, medicijnen en foto’s. De werkgever kan onder meer een boete tegemoet zien voor illegale tewerkstelling.

De vrouw identificeerde zich met een kopie-paspoort van een 'lookalike'. De gegevens van deze dubbelganger komen echter niet overeen met bijvoorbeeld de geboortedatum van de nagelstyliste. Inspecteurs hebben AVIM (vreemdelingenpolitie) ingeschakeld om de identiteit van de werknemer vast te stellen en de zaak verder in behandeling te nemen. De Inspectie SZW doet nog nader onderzoek naar mogelijke onderbetaling en overtredingen van de Arbeidstijdenwet.

De werkgever had tevens geen maatregelen getroffen om werknemers te beschermen tegen ongezonde werkomstandigheden. Bij het verzorgen van nagels worden gevaarlijke stoffen zoals aceton en gels gebruikt waarvoor er onder meer adequate luchtafzuiging moet worden geregeld. De gevaarlijke stoffen behoren ook veilig te worden opgeslagen. Op al deze punten scoort de werkgever onvoldoende en zal de Inspectie SZW handhaven.

De controle is onderdeel van een internationale actie tegen mensenhandel waarbij vorige week een aantal bedrijven zijn bezocht. Bij deze inspecties is in het bijzonder gekeken naar naleving van regels voor eerlijk werk. De Inspectie SZW doet momenteel in een aantal zaken nader onderzoek naar vermoedelijke overtredingen van de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen.

Filmpje op inspectiewerkt.nl over de controle van deze nagelstudio

Eerder deze week werd al bekend dat Inspectie SZW twee vestigingen van een supermarkt in de Amsterdamse binnenstad een maand lang de deuren laat sluiten. De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden per 21 september stilgelegd, omdat de onderneming meerdere malen de Wet arbeid vreemdelingen heeft overtreden.

In totaal heeft de Inspectie SZW dit bedrijf sinds 2015 zes maal een boete opgelegd voor illegale arbeid. Inspecteurs troffen werknemers aan met een buitenlandse nationaliteit die alleen in Nederland mogen werken met een tewerkstellingsvergunning.De werkgever liet het personeel echter steeds zonder de verplichte vergunning werken.

Ook heeft de werkgever al drie keer een waarschuwing gekregen dat het bedrijf kan worden stilgelegd bij herhaling van dezelfde of soortgelijke overtredingen. Ondanks deze waarschuwingen beging de onderneming in maart wederom dezelfde fout. Weer troffen de inspecteurs een werknemer in de winkel aan, terwijl de werkgever niet beschikte over de verplichte tewerkstellingsvergunning.  

De Inspectie SZW kan concluderen dat het bedrijf zich niet heeft ingespannen om de regels voor eerlijk werk beter te gaan naleven. Het is niet gebleken dat de supermarkt adequate maatregelen heeft getroffen om dezelfde of soortgelijke overtredingen te voorkomen. Om verdere recidive tegen te gaan, heeft de Inspectie SZW besloten de werkzaamheden van de twee vestigingen stil te leggen voor de periode van één maand. Het negeren van de stillegging is strafbaar. De Inspectie zal erop toezien dat de werkgever zich aan de stillegging houdt.