Inspectieresultaten NVWA in te zien, check nu je favoriete eettent

Sinds 1 september publiceert de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) de resultaten van hun inspecties in de horeca op hun website. De NVWA controleert of horecaondernemers voldoende voedselveilig werken. Het openbaar maken van inspectieresultaten geeft inzicht in het werk van de NVWA en stimuleert ondernemers om de wettelijke regels na te leven.

De NVWA-inspecteur beoordeelt of horecagelegenheden volgens de hygiënecode voor de horeca werken en veilig met voedsel omgaan. Per inspectieonderwerp kijkt de NVWA-inspecteur naar de volgende zaken:

Juiste omgang met voedsel
Controleert de ondernemer het voedsel bij levering, bijvoorbeeld op houdbaarheidsdatum?
Slaat de ondernemer het voedsel veilig op, codeert hij het voedsel op datum en dekt hij het voedsel af?
Voldoet de ondernemer aan de regels voor temperatuurbeheersing?
Voert de ondernemer corrigerende acties uit en legt hij deze vast, als er bijvoorbeeld temperatuurafwijkingen zijn?

Hygiëne
Houdt de ondernemer alle bedrijfsruimten, materialen en apparatuur goed schoon, en zijn deze in goede staat van onderhoud?
Nemen de werknemers in het bedrijf de persoonlijke hygiëne in acht?
Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om het overbrengen van bacteriën door kruisbesmetting te voorkomen?

Ongediertewering
Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om ongedierte uit de bedrijfsruimten te weren?
Controleert de ondernemer regelmatig op sporen van ongedierte?
Onderneemt de ondernemer actie om ongedierte te bestrijden als hij sporen van ongedierte aantreft?

Wilt u weten hoe het is gesteld met de voedselveiligheid van de horeca in Nederland?
Kijk dan bij de openbaargemaakte inspectieresultaten Horeca. Er kan op naam , postcode, vestigingsplaats of bevinding van de horecagelegenheid worden gezocht.