Zwarte Piet hater krijgt artikel 12 aan de pofbroek

Van de 44 mensen die aangifte hebben gedaan tegen Zwarte Piet-hater Akwasi, wegens zijn opruiing op 1 juni dit jaar tot geweldpleging tegen mensen die Zwarte Piet spelen, gaan zeker 10 aangevers een artikel 12-procedure starten. Dit omdat zij het niet rechtvaardig vinden dat de oproerkraaier met een ‘voorwaardelijke seponering’ nog kansen krijgt tot verder demoniseren van Zwarte Pieten.

Op die beruchte 1 juni sprak Akwasi op een Black Lives Matter demonstratie een veel te grote menigte met veel passie toe over zijn haat tegen het vermeende racistische karakter Zwarte Piet. In het vuur van zijn heilige strijd liet hij weten dat als hij in november mensen tegen zou komen die Zwarte Piet spelen, hij deze mensen op hun gezicht zou stampen. Dit werd met enorm gejuich uit de te grote menigte beantwoord.

Een groot deel van Nederland liet echter weten dat dit intolerante gedrag van de oproerkraaier alle grenzen van fatsoen te buiten ging en 44 personen deden aangifte van opruiing. Een van de aangevers is Pieter Hollenberg. Hij is het niet eens met het handelen en de motivering van Officier van Justitie Jacobien Vreekamp, die onder andere via nevenfuncties betrokken is en/of was bij de Kick Out Zwarte Piet-organisatie en andere anti-racismeclubs.

Toen Pieter aangifte wilde doen tegen Akwasi bij het politiebureau werd dat in eerste instantie ontmoedigd en werd hij weggestuurd zonder aangifte te hebben kunnen doen. Later tijdens een tweede poging slaagde het aangeven wel. Hollenberg had een vooruitziende blik en verwachtte al dat het Openbaar Ministerie over zou gaan tot seponering. Daarom is hij blij dat de aangifte toch gelukt is want hij heeft nu het recht om de artikel 12-procedure te starten.

Pieter heeft nog 11 andere aangevers benaderd en heeft voormalig advocaat Bram Moszkowicz bereid gevonden juridisch advies te geven. Het gaat Hollenberg om het principe dat als oproepen tot geweld tegen anti-racisten strafbaar is, het oproepen tot geweld door anti-racisten ook strafbaar is. Hij verklaart verder geen probleem te hebben met roetveegpieten en dat de klassieke Zwarte Piet geen racistische bedoelingen heeft. Ieder moet voor zich weten wat voor Piet men wil, aldus Pieter.