Flinke toename in aantal overlastincidenten in vliegtuigen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakt zich zorgen over de toegenomen meldingen over zich misdragende passagiers, die een mogelijk risico kunnen meebrengen voor de vliegveiligheid. Inspecteur-generaal Jan van den Bos van de ILT vraagt alle betrokken partijen alert te blijven en waar mogelijk meer preventieve maatregelen te nemen om hinderlijk gedrag van passagiers te voorkomen. Uit analyse van recente meldingen blijkt dat er steeds meer incidenten zijn als gevolg van overlast door passagiers sinds het vliegverkeer weer is opgestart. Er is daarbij een duidelijke samenhang te zien tussen de coronamaatregelen aan boord en de toename van misdragingen door passagiers.

Interactief dashboard
Sinds afgelopen maand publiceert het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de ILT een online interactief dashboard waarin meldingen van luchtvaartvoorvallen worden gepresenteerd. De gegevens in dit dashboard worden regelmatig geactualiseerd. Uit de laatste update van het dashboard blijkt een sterke stijging van het aantal overlastincidenten sinds het vliegverkeer weer op gang is gekomen. Naar schatting gaat 60% van de meldingen over passagiers die zich niet of onvoldoende houden aan de coronamaatregelen, zoals onder meer de plicht tot het dragen van een mondkapje. De ILT roept alle betrokken partijen op om alert te blijven en waar mogelijk meer preventieve maatregelen te nemen om ordeverstorend gedrag van passagiers te voorkomen. Overlast door passagiers brengt een risico voor de vliegveiligheid met zich mee, omdat cabinepersoneel daardoor ernstig kan worden gehinderd bij het uitvoeren van de gebruikelijke taken.

Vroegtijdig trends signaleren
De ILT heeft geen directe verantwoordelijkheid bij de aanpak van overlast door passagiers. Die rol ligt primair bij de luchtvaartmaatschappijen en de Koninklijke Marechaussee. Luchthavens kunnen hierbij ook een preventieve rol vervullen voor wat betreft het tijdig herkennen van potentiële ordeverstorende passagiers op de luchthaven. Wel ziet de ILT toe op luchtvaartmaatschappijen en de manier waarop deze het cabinepersoneel trainen en opleiden in de omgang met onveilige situaties aan boord en de omgang met reizigers die zich misdragen. Het ABL heeft met zijn analyses van voorvalmeldingen tot doel om vroegtijdig trends te signaleren. Bevindingen worden gedeeld met de luchtvaartsector zodat deze eventueel maatregelen kan nemen om de vliegveiligheid te verbeteren.