Vrouw met valse diploma's tweemaal als arts aangenomen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft drie meldingen ontvangen over een vrouw die geen arts is en meerdere keren heeft gesolliciteerd als arts. Ze is twee keer aangenomen.

De meldingen werden in 2019 gedaan door zorgaanbieders waarna de inspectie een onderzoek instelde. De vrouw heeft gesolliciteerd bij instellingen in zowel de eerste- als de tweedelijnszorg, in heel Nederland.

Bij haar sollicitaties presenteerde ze zich als arts en liet ze (kopieën van) valse documenten zien. Ze gebruikte onder andere een vals diploma Master Geneeskunde en onjuiste gegevens op haar CV.

Ook gebruikte de vrouw een keer een geldig BIG-registratienummer dat toebehoort aan een BIG-geregistreerde arts met dezelfde achternaam en voorletter maar met een andere geboortedatum. Twee keer gebruikte ze een niet bestaand, maar hier sterk op gelijkend BIG-registratienummer.

Door gebruik te maken van deze gegevens en documenten hebben de zorgaanbieders de vrouw als arts aangenomen of waren zij van plan dat te doen.

Veiligheid niet in gevaar
Uit het onderzoek van de inspectie is niet gebleken dat de vrouw bij de betreffende zorgaanbieders medisch inhoudelijk onzorgvuldig heeft gehandeld. De inspectie heeft dan ook geen aanwijzingen dat aan patiënten schade is berokkend of dat zij concreet gevaar hebben gelopen.

Kans op herhaling
Nu mevrouw meerdere keren de fout in is gegaan, vreest de inspectie dat de vrouw wederom zal proberen als arts aan het werk te gaan. In haar onderzoek heeft de inspectie meegewogen dat in 2017 sprake was van een soortgelijke situatie.

Vanwege de kans op herhaling is besloten de naam van de vrouw en een samenvatting van het onderzoek te publiceren. Het gaat om mevrouw Ezo (Özlem) Ünal, geboren op 7 februari 1988.

Uit deze casus blijkt dat het voor zorginstellingen belangrijk is bij sollicitaties de originele documenten goed te checken. Vraag altijd naar de originele diploma’s en BIG-registratie en ga niet akkoord met kopieën.