Commissie schadevergoeding Srebrenica van start

Een onafhankelijke commissie van experts is gestart met de voorbereidingen op de uitvoering van een schaderegeling voor de nabestaanden van circa 350 mannelijke vluchtelingen die zich op 13 juli 1995 op de compound in Potočari bevonden. Daarvoor benoemde het kabinet vandaag de commissieleden. Zij hebben allemaal een goede staat van dienst op het terrein van het recht, geschillenbeslechting en/of buitenlands beleid.

De commissie bestaat uit de volgende leden:
• Mw. Mr. S.F.M. Wortmann, lid van de Raad van State en voorzitter van de commissie;
• Mr. A. Hammerstein, voormalig lid van de Raad van State in buitengewone dienst en oud-regeringscommissaris;
• Mr. E. Kronenburg, voormalig SG Buitenlandse Zaken, ambassadeur Parijs en Peking en voormalig grootmeester Koninklijk Huis.

Op 19 juli 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de Nederlandse staat is tekortgeschoten in het bieden van bescherming. Een groep mannelijke vluchtelingen die op 13 juli 1995 op de compound van Dutchbat in Potočari was, had beschermd moeten worden tegen de Bosnische Serviërs. De Hoge Raad verklaarde de staat voor 10% aansprakelijk voor de schade van de nabestaanden van deze omgekomen vluchtelingen. De Staat geeft met een schadevergoeding uitvoering aan deze uitspraak.