Rijinstructeur krijgt celstraf voor aanranden van leerlingen

Een 63-jarige man uit Helmond is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man randde 4 meisjes aan die autorijles van hem kregen. De man werkte als rijinstructeur en maakte tussen juni 2016 en juni 2017 misbruik van die positie. Dat deed hij tijdens de rijles. Hij legde bij de meisjes tijdens het rijden zijn hand op hun been en betastte onder meer het kruis en de borsten. Ook kuste hij ze.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte veel ouder was dan zijn minderjarige slachtoffers, die bovendien aan zijn opleiding waren toevertrouwd. De meisjes konden zich niet aan zijn handelingen onttrekken, omdat zij ondertussen de auto moesten blijven besturen. Hun jonge leeftijd, afhankelijke positie en beperkte bewegingsvrijheid maakten hen minder weerbaar. Dit moet de verdachte zich hebben gerealiseerd toen hij daar misbruik van maakte. Hij bekommerde zich ook niet om de schadelijke gevolgen van zijn handelen. Bovendien nam hij geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en ziet hij het verwerpelijke karakter daarvan niet in.

Al met al vindt de rechtbank een celstraf van 10 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, op zijn plaats. Het voorwaardelijke deel dient als een stok achter de deur om de verdachte ervan te weerhouden opnieuw in de fout te gaan. Omdat de redelijke termijn waarbinnen het Openbaar Ministerie de zaak voor de strafrechter bracht is overschreden, legt de rechtbank een maand extra van de straf voorwaardelijk op.
Naast de celstraf moet de verdachte de meisjes schadevergoedingen betalen van in totaal 3.700 euro.