Lagere celstraf met bijzondere voorwaarden voor gewelddadige woningoverval

Een 45-jarige man kreeg vandaag een celstraf opgelegd van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Er zijn ook bijzondere voorwaarden opgelegd. De man is veroordeeld voor het plegen van een gewelddadige overval. De rechtbank Limburg legde de man eerder 5 jaar celstraf op.

Op 15 april 2016 belde de man aan bij een huis in de Sint Jansstraat in Ottersum. Direct nadat de 70-jarige bewoner de deur opendeed werd hij aangevallen met pepperspray en geschopt en geslagen. Hij liep daarbij verwondingen op aan zijn hoofd. De man is gevlucht en het slachtoffer werd gevonden door buurtbewoners.

In hoger beroep heeft de man de overval bekend. Hij heeft daarnaast aangegeven dat hij het kwalijke van zijn handelen inziet en dat hij zijn excuses aan het slachtoffer zal aanbieden. Ook sprak de man uit dat hij zijn leven in de toekomst op een zodanige manier wil inrichten dat hij niet meer in situaties als deze terecht zal komen. De man heeft tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn hoger beroep laten zien dat hij daarvoor al de nodige stappen heeft gezet.

Uit een rapport van de reclassering blijkt dat man ten tijde van de overval drugs gebruikte. De man heeft laten blijken dat hij open staat voor een ambulante behandeling voor zijn psychosociale problemen. Hij wil ook meewerken aan plaatsing in een instelling voor begeleid wonen.

Herroeping voorwaardelijke invrijheidsstelling
Toen de man de overval pleegde, was hij voorwaardelijk vrij. Het Openbaar Ministerie diende daarom een verzoek tot gedeeltelijke herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling in. Omdat hij met de overval zijn voorwaarden heeft geschonden, oordeelde de rechtbank Limburg dat de man alsnog een deel van de resterende termijn moest uitzitten. Het hof wijst het verzoek tot (gedeeltelijke) herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling af omdat het van belang is dat de man zijn behandeling zo snel mogelijk buiten detentie kan voortzetten. Als de man opnieuw de cel in zou moeten zou dat zijn behandeling doorkruisen. Dat vindt het hof, mede gelet op het verkleinen van de kans op herhaling, niet wenselijk.

Oordeel van het hof
Het hof legt de man een celstraf van 4 jaar op waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Omdat hij al 4 jaar heeft doorgebracht in voorarrest, hoeft hij niet terug de cel in. Er zijn vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man ook bijzondere voorwaarden opgelegd, waaronder ambulante behandeling en begeleid wonen. Die bijzondere voorwaarden zijn opgelegd omdat het hof het van belang vindt dat de man ook na zijn detentie behandeling krijgt en dat een plek beschikbaar voor hem is bij een instelling voor begeleid wonen. Hij moet ook een schadevergoeding van bijna 2000 euro betalen aan de benadeelde partij.