Europees Parlement eist doortastende maatregelen om Europese arbeidsmigranten beter te beschermen

EP-leden willen dringend actie ter bescherming van de gezondheid, veiligheid en werkomstandigheden van grensarbeiders en seizoenarbeiders in het kader van Covid-19. Zo zouden nationale en grensoverschrijdende arbeidsinspecties opgevoerd moeten worden, moet fatsoenlijke huisvesting worden losgekoppeld van het loon en moet de Europese Commissie controleren of bestaande EU-wetgeving adequaat is en bestand tegen een pandemie.

De Covid-19-crisis heeft sociale dumping en de bestaande precaire situatie van veel grensoverschrijdende werknemers en seizoenarbeiders in de Europese landbouw, voedingsindustrie en gezondheidssector aan het licht gebracht en verergerd. In een resolutie die vrijdag is aangenomen, dringt het Parlement er bij de Commissie op aan om de werkgelegenheids-, gezondheids- en veiligheidsomstandigheden van grensarbeiders en seizoenarbeiders onder de loep te nemen, en te kijken naar de rol van uitzendbureaus en toeleveringsbedrijven. Lacunes in EU- en nationale wetgeving moeten in kaart worden gebracht en bestaande EU-wetgeving eventueel herzien. De Europarlementariërs roepen ook op snel een evenwichtig akkoord te vinden over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, nodig om sociale fraude en misbruik van de rechten van mobiele werknemers te bestrijden.

Doortastende maatregelen ter bescherming van seizoens- en grensarbeiders
De leden van het Europees Parlement dringen bij de Commissie aan op nieuwe, specifieke richtlijnen voor grensoverschrijdende en seizoenarbeiders en langetermijnoplossingen om wanpraktijken op het gebied van onderaanneming aan te pakken. Bovendien moet prioriteit worden gegeven aan het volledig operationeel maken van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). De lidstaten moeten de capaciteit van arbeidsinspecties opvoeren en zorgen voor behoorlijke huisvesting, losgekoppeld van het loon, aldus de tekst.

De resolutie werd aangenomen met 593 stemmen voor, 43 tegen en 38 onthoudingen. De Europese Commissie zal naar verwachting binnenkort met richtlijnen komen voor betere bescherming van grensarbeiders en seizoenarbeiders.

Achtergrond
In 2018 ging het grootste aantal grensarbeiders van Polen naar Duitsland (125.000 mensen, waarvan velen in de bouwsector), van Frankrijk naar Luxemburg (88.000), van Duitsland naar Luxemburg (52.000), van Slowakije naar Oostenrijk (48.000, waarvan de meeste vrouwen in de gezondheidszorg) en van Frankrijk naar België (46.000).

Naar schatting worden in de EU jaarlijks 800.000 tot een miljoen seizoenarbeiders aangeworven, voornamelijk in de agrovoedingssector: 370.000 in Italië, 300.000 in Duitsland, 276.000 in Frankrijk en 150.000 in Spanje.

Seizoens- en grensarbeiders kunnen in een andere EU-lidstaat worden tewerkgesteld op basis van hun recht op vrij verkeer binnen de EU. De wetgeving van het werkland is van toepassing op basis van het beginsel van gelijke behandeling. De toegang tot werkloosheidsuitkeringen en sociale bescherming wordt geregeld door de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, die momenteel wordt herzien. Ongeveer 1,3 miljoen mensen in de EU wonen in een andere lidstaat dan waar ze werken.