COVID-19 : Nederland verlengt de grenssluiting voor mensen van buiten Europa

De reisrestricties zijn verlengd tot 1 juli. Het gaat hierbij om de inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die niet onder de  uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.

De reisbeperking geldt niet voor de volgende categorieën personen:

EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden die in Nederland woonachtig zijn of hier tijdelijk hun vaste verblijf (gaan) hebben;

Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein en hun familieleden; die in deze landen woonachtig zijn of daar tijdelijk hun vaste verblijf (gaan) hebben.

Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen);

Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat;

Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).

Verder worden er uitzonderingen gemaakt voor mensen met een cruciaal beroep en voor mensen die op humanitaire gronden worden toegelaten.